Ziņas

Uzņēmējdarbība

Valmieras novada fonds Vidzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām izsludinājis trīs projektu konkursus

Jau trešo gadu Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludinājis projektu konkursus Vidzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām (NVO) trīs jomās – NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei, starpkultūru dialoga veicināšanai un mazākumtautību organizāciju atbalstam.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, katrā jomā pieejami 8000 eiro. Pieteikumi jāiesniedz līdz 27.jūlijam, bet projektus varēs īstenot no septembra līdz decembrim.

Konkursu virsmērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību, starpkultūru dialogu un mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanu Vidzemes reģionā. Tajos var piedalīties ikviena Vidzemē reģistrēta biedrība un nodibinājums, kā arī citu novadu organizācijas, kas pasākumus vēlas īstenot Vidzemē. Viens projekts var saņemt finansējumu līdz pat 3000 eiro. Konkursus pilnībā finansē Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta. Līdzīgi konkursi jau ir plānoti arī 2017. un 2018.gadā.

Konkursā “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei” centrā ir simtgades svinību virsmērķis – stiprināt ikviena iedzīvotāja piederību savai valstij un kopienai, rosināt cilvēku līdzdalību. Šogad arī definēti četri virzieni, tostarp izcilību apzināšana, paaudžu mijiedarbība un Latvijas valstiskuma izpēte un mūsdienīga skaidrošana. Konkrēti pasākumu veidi un izmaksas nav ierobežotas, atstājot vietu organizāciju radošumam.

Konkursa “Starpkultūru dialogs Vidzemē” centrā ir savstarpējā izpratne, tolerances vairošana un cittautiešu mijiedarbība ar latviešiem. Tajā var iesniegt projektus, kas paredz īstenot integrācijas un starpkultūru komunikācijas pasākumus, dažādu kultūru apguvi un tādus pasākumus, kas sekmē cilvēktiesību ievērošanu, iecietību, mazina stereotipus un dažādu tautību diskrimināciju.

Savukārt konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” paredzēts dažādu tautību biedrībām, lai ļautu tām saglabāt un izkopt savas tautas identitāti un kultūras mantojumu. Fonds rosina domāt par aktivitātēm, kas ar mazākumtautību kultūru ļauj iepazīties arī latviešiem un pēc iespējas plašākai sabiedrībai. Šajā konkursā vismaz 1500 eiro paredzēti tieši romu kultūras saglabāšanai un integrācijai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš visiem konkursiem ir 27.jūlija plkst.16. Pilna informācija, konkursu nolikumi un pieteikumu veidlapas pieejamas fonda mājaslapas “www.vnf.lv” sadaļā “Īsteno ideju”. Jūlija vidū notiks arī informatīvs seminārs, par kuru tiks ziņots atsevišķi.

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija Valmieras apkaimē, tomēr arvien biežāk pasākumus īsteno visā Vidzemē. Fonda pamatdarbības joma ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. 11 gadu laikā ar fonda, ziedotāju un dažādu institūciju atbalstu īstenots ap 200 projektiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu fonds turpina sniegt bezmaksas NVO konsultācijas, kā arī šoruden sāks plašākas diskusijas par nepieciešamību veidot NVO atbalsta centru Vidzemē.