Ziņas

Sabiedrība

Valmieras izpilddirektora vietnieci Voitkāni paaugstina par izpilddirektori

Šodien Valmieras domes sēdē par Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektori iecēla Eviju Voitkāni, kura kopš 2013.gada 27.jūnija pilda izpilddirektora vietnieces pienākumus, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldībā strādā kopš 2004.gada. Darbu pašvaldībā viņa sāka finanšu dienestā, bet no 2010.gada līdz ievēlēšanai izpilddirektora vietnieces amatā veica finanšu direktores vietnieces pienākumus. Par pašvaldības izpilddirektores vietnieci tika iecelta Dace Jase, kura kopš 2012.gada veica Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītājas amata pienākumus.

Tagadējais izpilddirektors Aigars Vītols tika iecelts par Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā vadītāju un vienlaikus būs arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika (“Valmierai un Vidzemei”) padomnieks. Iepriekš minētie lēmumi stāsies spēkā ar 1.septembri.

Tāpat domes sēdē tika lemts par Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju. Tika nolemts veidot trīs jaunas iestādes: Attīstības pārvaldi, par kuras vadītāju apstiprināja Ievu Alhasovu, Sociālo lietu pārvaldi, par kuras vadītāju apstiprināja Sandru Kārkliņu, kā arī Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldi, kuru vadīs izpilddirektores vietniece Dace Jase. Attīstības pārvalde pārņems daļu Valmieras pilsētas būvvaldes tiesību un saistību, kā arī daļu Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes tiesību un saistību.

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa turpmāk būs Sabiedrisko attiecību nodaļa, savukārt Valmieras Tūrisma informācijas centrs būs atsevišķa struktūrvienība Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldē. Sociālo lietu pārvaldē izveidotas struktūrvienības Sociālās palīdzības nodaļa un Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām, kurā iekļauta arī Ģimenes atbalsta nodaļa. Sociālo lietu pārvalde pārraudzīs arī pansionāta “Valmiera”, publiskās pirts un sociālās aprūpes centru darbību.

Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību reorganizācijas izmaiņas stāsies spēkā ar 2015.gada 1.septembri, kad arī apstiprinātie iestāžu un struktūrvienību vadītāji sāks pildīt jaunos amata pienākumus.

Izmaiņas Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrā ir veiktas ar mērķi nodrošināt pašvaldības darbības pilnveidošanu, efektīvu resursu izmantošanu un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tāpat izmaiņas ir vērstas, lai nodrošinātu Valmieras pilsētas labāku pārstāvniecību reģionālā un nacionālā līmenī un sekmētu pilsētas konkurētspēju dažādās jomās.