Ziņas

Sabiedrība

Valmierā uzstādītas 15 urnas suņu īpašnieku ērtībām

Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, Valmieras pilsētas pašvaldība suņu īpašnieku ērtībām pilsētas teritorijā ir uzstādījusi 15 jaunas atkritumu urnas suņu ekskrementu savākšanai.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa, urnas ir izvietotas visos pilsētas rajonos, kur iespējami regulāri suņu pastaigu maršruti.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā” suņu īpašnieki ir atbildīgi par to, lai nepieļautu suņu radītu netīrību pilsētas ielās un zaļajās zonās. Suņu ekskrementi pastaigas laikā ir jāsavāc un jāizmet tuvākajā atkritumu urnā vai, atgriežoties mājās, – konteinerā pie sadzīves atkritumiem.

Valmierā patlaban nav publisku teritoriju, kurās būtu aizliegta pārvietošanās kopā ar suņiem. Taču, lai uzturētu pilsētu sakoptu un neradītu papildu darbu pilsētas zaļo zonu uzturētājiem, suņu īpašnieki ir atbildīgi par tīrību aiz sava suņa. Jaunie konteineri uzstādīti, lai atvieglotu un sekmētu šī pienākuma pildīšanu.

Pastaigu laikā suņu radītos atkritumus atļauts mest gan sadzīves, gan speciālajos atkritumu konteineros. Taču speciālie, suņu atkritumiem paredzētie konteineri nav domāti cita veida atkritumiem.

Suņu atkritumiem paredzēto konteineru atrašanās vietas laika gaitā var tikt mainītas, kā arī, konstatējot nepieciešamību, var tikt uzstādīti vēl papildu konteineri. Valmieras pilsētas pašvaldība izsaka pateicību godprātīgajiem suņu īpašniekiem, kuri jau šobrīd kulturāli savāc pastaigu laikā radušos suņu ekskrementus, kā arī aicina izteikt priekšlikumus un atsauksmes par uzstādītajiem suņu atkritumu konteineriem pilsētā.