Ziņas

Sabiedrība

Valmierā trešdaļa pārbaudīto dzeramā ūdens paraugu no lokālām tā ieguves vietām neatbilst kvalitātes prasībām

Līdz aprīļa vidum SIA “Valmieras ūdens” laboratorija pārbaudījusi vairāk nekā 20 dzeramā ūdens paraugus, kas ņemti no lokālām ieguves vietām (akām, dziļurbumiem u.c.), kuras ikdienā izmanto Valmieras iedzīvotāji.

Kā aģentūru LETA informēja SIA “Valmieras ūdens” sabiedrisko attiecību speciāliste Ingrīda Kraukle, laboratoriskajos izmeklējumos iegūtie dati liecina, ka trešdaļa dzeramā ūdens paraugu neatbilst kvalitātes rādītājiem un ūdens nav uzskatāms par drošu cilvēka veselībai.

“Laboratorijas pārbaudītos dzeramā ūdens paraugus pēc iegūtajiem rezultātiem var iedalīt trīs skaitliski līdzīgās grupās. Aptuveni desmit paraugi uzskatāmi par atbilstošiem labas kvalitātes dzeramajam ūdenim. Tikpat arī bija tādu, kuros ir novērojama baktēriju un/vai amonija jonu klātbūtne, bet to daudzums nav liels, tāpēc šāds ūdens vēl uzskatāms par vidējas kvalitātes rādītājiem atbilstošu. Taču trešdaļa ņemto paraugu uzrādīja lielu daudzumu baktēriju un arī amonija jonu, un šādas kvalitātes dzeramo ūdeni noteikti neieteiktu cilvēkiem lietot ikdienā, jo tas var negatīvi atsaukties uz veselību,” atklājusi SIA “Valmieras ūdens” laboratorijas vadītāja Gunta Pavlovska.

Uzņēmums piedāvā bez maksas pārbaudīt ikdienā izmantotā dzeramā ūdens kvalitāti no lokālajām tā ieguves vietām, testējot ūdeni pēc mikrobioloģiskajiem (koliformas baktērijas, Escherichia coli (E.coli)) un ķīmiskajiem (amonija jonu saturs) rādītājiem. Koliformas baktērijas ir plaši sastopamas apkārtējā vidē (augsnē un veģetācijā) un parasti ir nekaitīgas, neizraisa saslimšanu. Tomēr to klātbūtne norāda, ka līdzīgi tam, kādā veidā šīs baktērijas nokļuvušas ūdenī, tādā pat veidā pastāv iespēja tajā iekļūt patogēnām slimības izraisošām baktērijām. Piemēram, grodu akās koliformu baktēriju klātbūtne parāda, ka akā var iekļūt apkārtējās vides piesārņojums (lietus ūdeņi u.c.), ja akas grodi zaudējuši hermētiskumu vai arī tās virszemes daļa nav cieši noslēgta un aka nav sen tīrīta. E.coli ir viens no koliformas baktēriju veidiem. To klātbūtne liecina par fekālu piesārņojumu. Ja ūdenī atrastas E.coli, pastāv lielāka citu patogēno baktēriju klātbūtnes iespējamība nekā tad, ja konstatētas tikai kopējās koliformas baktērijas. Savukārt amonija jonu klātbūtne ūdenī norāda uz iespējamo bakteriālo, notekūdeņu un dzīvnieku atkritumu piesārņojumu.

Vēl līdz šī gada 19.jūnijam SIA “Valmieras ūdens” piedāvā pilsētas iedzīvotājiem bez maksas veikt dzeramā ūdens analīzes no lokālām tā ieguves vietām (akas, dziļurbumi u.c.), lai ar uzņēmuma sertificētas laboratorijas palīdzību pārliecinātos par ikdienā izmantotā ūdens kvalitāti.

Bezmaksas analīzes var veikt ikviens, kurš Valmieras pilsētas teritorijā ikdienā izmanto aku kā dzeramā ūdens ieguves vietu, piesakot šo pakalpojumu SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā. Pēc pieprasījumu apkopošanas sertificēti speciālisti dosies uz norādīto adresi, lai paņemtu ūdens paraugus, kas pēc tam tiks nogādāti laboratorijā. Pēc analīžu veikšanas tiks sagatavots pārskats par iegūtajiem rezultātiem.

LETA