Ziņas

Sabiedrība

Valmierā sāks piesārņojuma izpēti bijušajā mazuta saimniecībā

Lai noteiktu potenciālā piesārņojuma ar naftas ogļūdeņražiem jeb mazuta izplatību un veiktu iespējamo risku izvērtēšanu, šodien bijušajā Valmieras mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 plānots sākt teritorijas izpēti, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsēta pašvaldības pārstāve Līga Bieziņa.

Balstoties uz 2016.gada pavasarī veiktās priekšizpētes rezultātiem, augsnes un grunts slāņi, kā arī virszemes un gruntsūdens horizonti tiek prognozēti kā galvenās potenciālā piesārņojuma izplatības vides. Izpētes darbu laikā paredzēts veikt teritorijas ģeoloģisko izpēti, ekoloģiskā stāvokļa novērtējumu, kā arī sagatavot potenciālā piesārņojuma riska novērtējumu.

Šodien un 8.jūnijā sāksies izpētes lauka darbu posms. Izvērtējot datus par objektā esošajiem faktiskajiem ģeoloģiskajiem apstākļiem, tiks plānota arī nepieciešamā papildu urbumu ierīkošana pamatiežos un grunts paraugu ņemšana.

Bijusī mazuta saimniecība Valmierā šobrīd ir degradēta teritorija, kas netiek izmantota. Tā ir uzskatāma par potenciāli piesārņotu ar mazutu un tā apstrādes produktiem. Šis piesārņojums pazemina augsnes, grunts un gruntsūdens funkcionālās īpašības, turklāt atbilstoši likumā “Par piesārņojumu” noteiktajam piesārņotas teritorijas tālāka izmantošana nav iespējama bez tās attīrīšanas. Pēc teritorijas sanācijas veikšanas to paredzēts izmantot uzņēmējdarbības attīstīšanai un investoru piesaistes vajadzībām.

Pilotvietas izpēti un risku izvērtēšanu Dzelzceļa ielā 9 paredzēts pabeigt piecu mēnešu laikā. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem darbus veiks SIA “Vides konsultāciju birojs” par kopējo līgumsummu 21 058 eiro bez PVN. Izpēte tiek veikta projekta “Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana” ietvaros.

Sadarbībā ar Somijas pētniecības organizāciju “Populus Group Oy” un Helsinku Universitāti bijušās mazuta saimniecības teritorijā paredzēts veikt papildu izpēti un testēt inovatīvas un ilgtspējīgas attīrīšanas metodes. Lai pilnvērtīgi analizētu metožu piemērotību, nepieciešams veikt plānoto teritorijas izpēti. Izmantojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālo atbalstu, kopējās projekta izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības aktivitātēm ir 130 000 eiro, tai skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 13 000 eiro.