Ziņas

Sabiedrība

Valmierā sāks īstenot vēsturiskā centra attīstības projektu

Trešdien Valmieras pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu par projekta “Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija” īstenošanu. Valmieras pilsētas pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums apstiprināts Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” atklātajā konkursā. Projekta kopējais finansējums ir vairāk nekā 694 900 latu, no kuriem 85% ir EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums, bet 15% – Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Valmieras pilsētas pašvaldības projektu speciāliste Maija Zālamane informē, ka projekta mērķis ir sekmēt vides kvalitātes paaugstināšanu Valmieras vecpilsētā, modernizējot un attīstot muzeja infrastruktūru. “Projekta galvenās aktivitātes ir divu muzejam piederošo ēku restaurācija, laivu piestātnes un garšaugu dārziņa izveidošana. Tāpat plānotas arī apmācības vietējiem amatniekiem, kuri pilnveidos savas ēku restaurācijas prasmes Norvēģijā. Pirmie darbi – ēku arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija sāksies jau tuvākajā laikā,” saka Maija Zālamane, piebilstot, ka projekta aktivitātes norisināsies divus gadus.

Valmieras Novadpētniecības muzeja direktore Iveta Blūma pastāstīja, ka projekta īstenošanas laikā tiks turpināta Valmieras vēsturiskā centra sakārtošana, radot jaunus tūrisma objektus un tūristiem pievilcīgu vidi. Piemēram, pie restaurētajām ēkām Gaujas krastā izveidotajā viduslaiku garšaugu dārziņā pilsētas viesi un ikviens interesents varēs iepazīt dažādas augu sugas un nogaršot veselīgu tēju. Savukārt laivu piestātne tiks veidota, lai ūdenstūristi var atstāt savas laivas īpašā novietnē Gaujas krastā un doties aplūkot Valmieras skaistākās vietas.