Ziņas

Sabiedrība

Valmierā runā par dzīvokļu īres tirgu

Valmieras Kultūras centrā norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības organizēta diskusija “Vai Latvijā ir jāattīsta dzīvokļu īres tirgus?”, pulcējot vairāk nekā 90 dalībnieku no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. Klātesošie pārrunāja aktualitātes mājokļu politikā, kā arī dalījās pieredzē, kā mājokļu politikas jautājumi ietekmē cilvēkresursu piesaisti.

Diskusijā bija iespējams dzirdēt Ekonomikas ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un dažādu pašvaldību pārstāvju viedokļus. Katrā pašvaldībā ir cita situācija – dažās problēmu ar dzīvojamā fonda nodrošināšanu nav, citās tā ir izteikta. Ņemot vērā, ka pašvaldības uzdevums ir rūpēties, lai uzņēmējiem būtu pieejams darbaspēks, savukārt iedzīvotājiem – dzīvojamā telpa, tas bija viens no argumentiem, ka ir pieļaujama pašvaldības iejaukšanās mājokļu īres tirgū, būvējot jaunus daudzdzīvokļu īres namus, ja privātie būvnieki to nedara.

“Ļoti būtiski, ka šogad veiktā pētījumā 48% Valmieras uzņēmēju ir norādījuši, ka kavējošais faktors jaunu speciālistu un darbaspēka piesaistei ir nespēja darbiniekus nodrošināt ar mājokli. Tas ietekmē pilsētas attīstību. Valmieras pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam esam noteikuši mērķi palielināt iedzīvotāju skaitu, bet tas īstenojams tikai tad, ja spēsim nodrošināt iedzīvotājiem dzīvesvietu. Ik dienu pilsētā iebrauc septiņi līdz astoņi tūkstoši cilvēku, kuri šeit nav deklarēti, bet strādā vai mācās. Turklāt aptaujas rāda, ka 80% interesentu vēlas dzīvokli īrēt, nevis iegādāties. Tas saistīts gan ar nepietiekamajiem līdzekļiem, gan ar nedrošības sajūtu, atceroties 2008.gada krīzi. Pašvaldībai, kā tas noteikts arī likumā, jā­sniedz palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,” norāda Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Tāpat tika spriests, ka īres namu būvniecībai ir nepieciešams atbalsta mehānisms: valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai; valsts mērķdotācija (grants) kapitālsabiedrībai; valsts vai finanšu institūcijas “Altum” galvojums pašu finansējuma daļai aizņēmumam kredītiestādē; pašvaldības galvojums kapitālsabiedrībai aizņēmumam kredītiestādēs.

“Privātie investori reģionos kā nekustamā īpašuma attīstītāji īres vai pārdošanas segmentā nevēlas iesaistīties, jo jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecībai ir nepieciešami ievērojami kapitālieguldījumi, kā arī reģionos iedzīvotāju maksātspēja ietekmē investīciju atmaksāšanas periodu (25 gadi, pretstatā pakalpojumu sektoram, kur atdeve ir septiņi līdz astoņi gadi). Tādējādi tirgus šobrīd nav spējīgs radīt adekvātu īres dzīvokļu piedāvājumu Valmierā,” par galveno argumentu, kāpēc paš­valdības kapitālsabiedrība iesaistās īres tirgū, skaidro J.Baiks.

Jāpiemin, ka valsts pārvaldes iekārtas likums ļauj publiskai personai veikt komercdarbību, ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

Valmieras pilsētas pašvaldība ir pirmā Latvijā, kuras kapitālsabiedrība (SIA “Valmieras namsaimnieks”) būvē īres namus, jo pilsētā nepietiek dzīvojamo platību. Patlaban Valmierā pastāvīgā piedāvājumā iegādei īpašumā ir vidēji 50 dzīvokļi no pilsētā esošajiem aptuveni 7550 dzīvokļiem. Dzīvokļu īres maksa, neiekļaujot komunālos maksājumus, svārstās no 120 eiro (vienistabas dzīvoklis) līdz 350 eiro (trīsistabu dzīvoklis) mēnesī ar tendenci maksai pieaugt. Savukārt dzīvokļa iegādes cena sasniedz 615 EUR/m2. Īres dzīvokļi tirgū paš­laik nav pieejami.