Ziņas

Sabiedrība

Valmierā pilnveidos Vecpuišu parku; plānoto finansējumu neatklāj

Valmieras pilsētas pašvaldība, balstoties uz iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem, izstrādājusi vienotu Vecpuišu parka rekonstrukcijas metu, kam šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts, lai pilnveidotu parku, padarot to gaišāku, ainaviski pievilcīgāku un daudzveidīgāku.

Pašvaldība aģentūrai LETA neatklāja, cik liels finansējums paredzēts parka pilnveidošanai. Kā informēja pašvaldībā, parka rekonstrukcija pagaidām tiek plānota no pašvaldības budžeta, bet paredzētā summa nav zināma, jo tehniskais projekts ir izstrādes stadijā un tiks realizēts vairākās kārtās.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, Vecpuišu parka dendroloģiskā vērtība un daudzveidība šobrīd ir vērtējama kā vidēja. Parks ir ēnains un kokiem blīvs. Rezultātā ir paredzēta parka atjaunošana, parkā paredzot trīs līmeņu apstādījumus – atstājamos vairāk nekā 100 senos, vērtīgos kokus, 58 jaunus skuju un lapu kokus un 300 krūmu un ziedu stādījumus.

Parka pilnveidošanai un plānoto ieceru realizēšanai ir jāizvērtē iecere nocirst mazāk nekā pusi no tur augošajiem kokiem, pirmkārt, bīstamajiem un izstīdzējušajiem. Lai pilnveidotu celiņu tīklu, izveidotu apgaismojumu, sauso strūklaku, bērnu rotaļu laukumu, tualeti, padarītu parku saulaināku un parka apmeklētāju acu līmenī ainaviski pievilcīgu un krāšņu, ir nepieciešamība izzāģēt kokus.

Pašlaik notiek sabiedriskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotājiem ir iespēja Valmieras pilsētas pašvaldībā gan iepazīties ar parka atjaunošanas projektu, gan tajā plānotajiem labiekārtojumiem, gan arī dabā izvērtēt, kura koka ciršanai vai saglabāšanai piekrīt vai nepiekrīt un kāpēc, ņemot vērā arī parka atjaunošanas ieceres.

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde līdz šim nav saņēmusi nevienu iedzīvotāja priekšlikumu. Taču gaida tos ar argumentiem, kāpēc nav ieteicama kāda konkrēta koka izciršana. Emocionāla reaģēšana un nostāšanās pret jebkādu koku ciršanu parkā ir pretrunā ar to iedzīvotāju vēlmi, kas uzskata, ka viens no senākajiem pilsētas parkiem ir pelnījis atgūt pilsētas centrālā parka statusam atbilstošu nozīmi un izskatu.

Lēmums par koku ciršanu tiks pieņemts tikai pēc sabiedriskās apspriešanas, kas norisināsies līdz 13.novembra plkst.16. Pēc 13.novembra būs iespējama projekta koriģēšana, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par resnāko koku ciršanas iespējamību.

Parka pilnveides projekts tiek gatavots, balstoties uz 2013. un 2014.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un respondentu ieteikumiem par parka atjaunošanas nepieciešamību, kā arī uz 2014.gada jūnijā un jūlijā saņemtajiem priekšlikumiem un idejām par Vecpuišu parka turpmāko attīstību.

Šobrīd pilsētas iedzīvotāji ir aicināti paust savu viedokli un izteikt priekšlikumus par katra atsevišķā koka ciršanu vai saglabāšanu, pamatojot to ar saviem argumentiem, kas tiks izskatīti pašvaldības koku vērtēšanas komisijā. Priekšlikumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Ar parka rekonstrukcijas plānu un potenciāli cērtamo koku aprakstu un izvietojumu plānā iedzīvotāji var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Informācija par potenciāli cērtamajiem kokiem un koku eksperta vērtējums ir pieejams arī Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā “www.valmiera.lv”.

Iedzīvotāji ir aicināti arī doties uz parku, kur katrs koks ir numurēts saskaņā ar koku eksperta numerāciju izstrādātajā koku dendroloģiskajā vērtējumā, kā arī ar zaļu krāsu pie saknes ir numurēti koki, kurus ir paredzēts nocirst.