Ziņas

Sabiedrība

Valmierā izsludināta publiskā apspriešana par 14 koku ciršanu

Līdz 26.maija plkst.17 ir izsludināta publiskā apspriešana par 14 koku (divu bērzu, vienas vīksnas, 11 priežu) ciršanu ārpus meža zemes Valmierā, Stacijas ielā 26 A, daudzfunkcionālas ēkas būvniecībai, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Ierosinājumus iedzīvotāji var iesniegt rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Publisko apspriešanu ir izsludinājusi Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu par koku ciršanu ārpus meža 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas lēmumu pēc SIA “J. J. Medicīna” ierosinājuma.

Ar Koku novērtēšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes 109.kabinetā.

LETA