Ziņas

Sabiedrība

Valmiera ieguldījusi 75 997 eiro daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes paaugstināšanā un pagalmu labiekārtošanā

Lai atbalstītu dzīvokļu īpašniekus savu namu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanā un sekmētu pilsētas labiekārtošanu kopumā, Valmieras pilsētas pašvaldība jau ceturto gadu pēc kārtas līdzfinansē daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes paaugstināšanas, kā arī pagalmu labiekārtošanas projektus.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa, šogad 75 997 eiro atbalsts tika piešķirts, piedāvājot līdzfinansēt desmit iepriekš pieteiktos projektus. Taču 2013., 2014. un 2015.gadā, izmantojot pašvaldības piedāvāto atbalstu, ir realizēti 14 projekti, to skaitā sešu ēku energoefektivitātes un astoņu zemesgabalu labiekārtošanas projekti. To realizēšanai pašvaldība ir līdzfinansējusi 141 020 eiro, pārējo summu sedzot iedzīvotājiem.

Vasara bija pārmaiņu laiks arī vairāku Valmieras daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kuri, ieguldot savu un pašvaldības finansējumu, veica labiekārtošanas darbus namu pagalmos un energoefektivitāti veicinošus remontdarbus ēkās. Četrās no deviņām mājām, kas līdz šim bija noslēgušas līgumu par būvdarbu uzsākšanu, labiekārtošanas darbi augusta beigās jau bija pabeigti. Pie nama Cēsu ielā 24 ir atjaunoti pagalma gājēju celiņi. Atrisinot automašīnu novietošanas problēmas, jaunas stāvvietas namu piegulošajās teritorijās ir izbūvējuši Rubenes ielas 36 un Georga Apiņa ielas 20 iedzīvotāji. Gar māju Georga Apiņa ielā 20 ar bruģakmens segumu ir noklāta arī ēkai piegulošā brauktuve. Savukārt namā Gaujas ielā 7 ir veikta ēkas gala sienu siltināšana.

Tuvākajā laikā darbi tiks pabeigti arī pie nama Beātes ielā 25, kur tiek izbūvētas jaunas auto stāvvietas. Tāpat pagalma kompleksa labiekārtošana šobrīd tiek veikta pie nama Stacijas ielā 31. Līgumi ar Valmieras pilsētas pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanu labiekārtošanas darbu uzsākšanai ir noslēgti arī par darbiem pie daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem Georga Apiņa ielā 2 un Cēsu ielā 35. Savukārt ēkai Voldemāra Baloža ielā 22 k-3 ir noslēgts līgums par remontdarbu veikšanu, veicinot ēkas energoefektivitāti.

Plānojot daudzdzīvokļu namu un tiem piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, dzīvokļu īpašnieki var pieteikt savus projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 50% no kopējās labiekārtošanas projekta summas atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem “Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”. Papildu informāciju var iegūt Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē, zvanot pa tālruni 64207145 vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi “ilmars.eglitis@valmiera.lv”.