Ziņas

Sabiedrība

Valmierā iecerēta plaša mežu kopšana

Lai nodrošinātu Valmieras mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pilsētā 28 hektāru platībā veikta bojāto un kritušo koku iezīmēšana ciršanas apliecinājumu saņemšanai, savukārt sešu kvartālu vairākos nogabalos plānotas sanitārās cirtes, bet trīs kvartālos – kopšanas cirtes.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāve Kristīne Melece, mežu kopšanas mērķis ir izvākt kritušos, sausos, bojātos un slikti augošos kokus. Tā kā meži atrodas pilsētas teritorijā, darbu veikšanas laikā varēs izmantot tikai mazjaudas tehniku.

Tāpat plānots turpināt sliktā stāvoklī esošo bīstamo apstādījumu koku izciršanu brauktuvju malās, kur tas iespējams, paredzot koku rindu atjaunošanu ar jauniem un veselīgiem stādiem. Koku rindu kopšana ir nepieciešama, jo pagājušā gadsimta 70.gadu beigās bija populāri kokus, īpaši liepas, apzāģēt, nozāģējot visu vainagu un atstājot tikai stumbru. Apgriežot zarus vienā un tajā pašā vietā, kokam veidojas zara paresninājumi, kur vēlāk ieviešas trupe, un koki pakāpeniski iet bojā. Ieguldīt līdzekļus to vainaga kopšanā vairāku gadu garumā ir neefektīvi.

Pašvaldības teritorijā mežu īpašnieki ir ne tikai pašvaldība, bet arī juridiskas un privātpersonas, kuras Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde aicina sakopt savus meža īpašumus.

Mežu kopšanas darbus plānots veikt līdz atļautajam laikam pavasarī vai vēlāk rudenī un ziemā. Valmierā ir aptuveni 160 hektāri mežu, tostarp parkmeži, piemēram, Kauguru vēris un meža parki, piemēram, Atpūtas parks. Daļa koku audzes sasniedz pat 170 gadu vecumu. Lielākoties Valmieras mežu teritorijas aizņem skuju koku mežs ar valdošo koku sugu – priedi, taču gar Gauju, Gaujas vecupju teritorijā, vērojami plaši nogabali, kas aizauguši ar baltalkšņiem un vītoliem.

Lai gan mežu krājas ikgadējais pieaugums ir neliels, mežiem ir liela nozīme mikroklimata un hidroloģiskā režīma regulēšanā pilsētā, samazinot gaisa, augsnes, ūdensteču un ūdenstilpju piesārņojumu, kā arī ainavas veidošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas ziņā.

LETA