Ziņas

Sabiedrība

Valmierā darbu atsākusi nakts patversme

Valmierā atsākusi darboties nakts patversme Purva ielā 13, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Zālīte.

Bez pajumtes esošie iedzīvotāji patversmē tiek gaidīti katru vakaru.

Nakts patversmē tās klientus sagaida un uzņem dežurants, kurš klientu piereģistrē, kā arī ir atbildīgs par guļvietas ierādīšanu un higiēnas procedūru nodrošināšanu. Tāpat nakts patversmē tiek pasniegtas siltas vakariņas un ir iespējams iedzert karstu tēju. Izvērtējot katra klienta situāciju, tiek sniegts arī psihologa un sociālā darbinieka atbalsts.

Pašvaldība aicina aukstajā laikā valmieriešus būt līdzcietīgiem un nepaiet garām uz soliņa, kāpņu telpās vai zemē guļošajiem, bet informēt viņus par iespēju pavadīt nakti patversmē, kur varēs sasildīties. Tāpat ir iespējams izsaukt Valmieras pilsētas Pašvaldības policiju (tālrunis 64222951). Izskatot konkrēto gadījumu, policijas darbinieki lems par tālāko rīcību.

Cilvēki, kuriem ir iespēja un vēlme, aicināti palīdzēt, nakts patversmes iemītniekiem ziedojot apavus, apģērbu, galda spēles vai grāmatas, ko paši vairāk neizmanto. Īpaši nepieciešamas ir vīriešu siltās drēbes un čības. Lai vienotos par mantu nogādāšanu patversmē, iedzīvotāji ir aicināti sazināties ar nakts patversmes vadītāju Mārci Āķi, zvanot pa tālruni 20223666.

Valmieras pilsētas pašvaldība septembra domes sēdē lēma no 2016.gada 7.oktobra slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par nakts patversmes pakalpojuma nodrošināšanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

Kā norādījusi Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece, Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes funkcijās ietilpst sociālās palīdzības un atbalsta pasākumu nodrošināšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt sociālo pakalpojumu Valmieras nakts patversmē pilngadīgām personām, kuras ir bez mājokļa, noteiktas dzīvesvietas vai nonākušas krīzes situācijā.

Lai nodrošinātu personu pamatvajadzības un drošu patvērumu, sniedzot atbalstu personām atgūt psiholoģisku un sociālu stabilitāti un veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī mazinot bezpajumtnieku skaitu, nakts patversmes pakalpojumu uzticēts veikt biedrībai, kurai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, – “Latvijas Samariešu apvienība”.

“Šī organizācija nakts patversmes pakalpojumu nodrošina arī citās Latvijas pašvaldībās, kā arī tā ir pieredzējusi dažādu citu sociālu pakalpojumu sniegšanā. Jāuzsver, ka turpmāk nakts patversmes pakalpojums ietvers ne tikai izmitināšanas iespējas, bet arī sociālo rehabilitāciju, lai sniegtu atbalstu un motivētu bez dzīvesvietas palikušās personas,” atklājusi Muceniece.

Deleģēšanas līgums paredz, ka biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” no līguma noslēgšanas brīža līdz aukstā perioda beigām katru nakti apņemas nodrošināt nakts patversmes pakalpojumu līdz 15 personām, kuras ir bez mājokļa, noteiktas dzīvesvietas vai nonākušas krīzes situācijā un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

No 7.oktobra, kopš nakts patversme atsākusi darbu, tās pakalpojumu ir izmantojušas sešas personas.