Ziņas

Sabiedrība

Valmierā aug ziķerīgi zēni

Būs vērienīgas sacensības. Valmieras jauniešu centra "Vinda" direktore Sanita Loze un audzēknis Ralfs Krūze, starptautisku sacensību dalībnieks, pie Valmierā izbūvētās trases, gatavojoties šeit vasarā iecerētajām starptautiskajām sacensībām trases modelismā.Foto: Māris Buholcs

Jauniešu centrs “Vinda” Valmierā ievērojams ar to, ka daudzo skolēniem domāto nodarbību vidū īpaša vieta atvēlēta tehniskās jaunrades pulciņiem. Tos ar lielu prieku apmeklē puikas, arī jaunieši vidusskolas vecumā un pat vecāki, tajos sastopamas arī meitenes.

Centra direktore Sanita Loze to skaidro ar diviem svarīgiem priekšnoteikumiem – tradīcijām, kas uzturētas Valmierā, un pieaugušajiem, kuri jūt aicinājumu strādāt ar skolēniem, prot sekmīgi vadīt pulciņus, skolēni tiecas būt ar viņiem. Viena no pedagoģēm ir Dzintra Stūraine, kura piecu līdz 11 gadu veciem bērniem vada pulciņu “Ziķeru darbnīca”. Pulciņa lielā telpa ir kā milzu izstāde vai pat muzejs. Visas sienas noklātas ar iepriekšējo gadu bērnu darbiem. Tie ir tik dažādi, sākot no vienkāršiem, no kartona izgrieztiem un salīmētiem maketiem, beidzot ar ļoti sarežģītiem darbiem, maketos attēlojot pazīstamas pasaules celtnes. Nav brīnums, ka tik liela interese ir par pedagoģes vadīto pulciņu, jo, vien ienākot darbnīcā, bērnus pārņem vēlēšanās tajā ilgāk uzkavēties un pašiem savām rokām ko radīt. Uz to gatavi kā zēni, tā arī meitenes.

Tehniskā modelēšana, lidmodelisms, trases modelisms ir pulciņi, kuros iesaistās skolēni jau no 1. klases, bet modeļu būve un remonts pieejama, sākot no deviņiem gadiem. Gadiem ritot un pulciņos apgūstot arvien jaunas prasmes, Valmierā izaug ziķerīgi zēni. Viņu zināšanas, prasmes un talanti izpaužas sacensībās Valmieras, Vidzemes un Latvijas mērogā. Valmieras audzēkņi startē arī starptautiskās sacensībās. To novērtējot, jauniešu centrs ar saņemto atbalstu savā namā izbūvējuši jaunākajām sacensību prasībām atbilstošu auto modeļu trasi. To uzbūvēja Jānis Nabokins, kurš savā laikā bijis “Vindas” audzēknis. Augustā tajā notiks Austrumeiropas čempionāts trases modelismā. Valmieras puikas nedosies startēt sacensībās aiz valsts robežām, bet pie viņiem mājās sapulcēsies šī brīža dažādās valstīs labākie trases modelismā. Tikmēr valmierietis Jānis Nabokins izpilda pasūtījumu un būvē modernu trasi Itālijā, kur nākamgad notiks Pasaules čempionāts trases modelismā.

Kādreiz Valmierā bija Jauno tehniķu stacija un Pionieru nams. Pienāca brīdis, kad šīs abas iestādes apvienotas, izveidojot Valmieras jauniešu centru “Vinda”. Tajā vienlīdz redzama vieta ir atvēlēta kā tehniskajai jaunradei, tā kultūrizglītībai.

Janvārī “Vindā” atvēra vēl divus pulciņus – radošo industriju programmu “Paskaties sev apkārt!” un aušanas pulciņu “Kamolītis”.

Centra direktore Sanita Loze īstenotās ieceres skaidro ar to, ka Valmiera ir pilsēta, kurā aktīvi darbojas radošās industrijas, tajā skaitā reģionālā televīzija. Šajā jomā ik pa laikam trūkst jauno speciālistu. Tāpēc arī pulciņu namā atjaunota kādreizējās programmas “TV Vinda” ideja, lai jauniešiem radītu izpratni par radošajām industrijām, par audiovizuālajiem medijiem. Pulciņa dalībniekiem būs iespēja uzzināt un ieraudzīt, kā šajā jomā strādā Valmieras profesionāļi. Šajā programmā uzņems jau no astoņu gadu vecuma, lai mācītu ieraudzīt notiekošo sev apkārt, to iemācītos nofiksēt un noformēt. Pulciņš ir aprīkots, lai varētu izmantot arī tehniskās iespējas.

Elīna Tetere, pulciņa “Kamolītis” vadītāja, izveidojusi programmu, domātu meitenēm un arī zēniem. Pulciņā iesaistīs bērnus no desmit gadu vecuma, tajā jauniešu centrs “Vinda”, tāpat kā daudzos tehniskajos pulciņos, ļaus jauniešiem darboties līdz 25 gadu vecumam, iepazīstot latviešu tradīcijas, nacionālo mantojumu, tautastērpus.

Ne tik viegli kā šajā centra vadībai veicies citā – mākslinieciskā pulciņa skolotāja meklējumos. Sitamo instrumentu skolotāja meklējumos acis mestas arī uz Cēsīm, kur jau vairākus gadus sekmīgi rit mācības bungu spēlē. Galu galā pedagogs ar pieredzi rasts Rūjienā. Valmieras “Vindā” ir mazās popgrupas, kas vēlāk attīstās par vokālo studiju, notiek mūzikas instrumentu apguve un ir mūzikas ierakstu studija. Tātad visas iespējas izveidot vokāli instrumentālo ansambli. Par šādu skolēnu pārstāvētu radošo industriju, kura veic ierakstus, apskaņošanu muzikālos pasākumos, arī ir padomāts.

“Vinda” arī ir tā, kurā vietu radusi Valmieras Jauniešu dome. Jauniešiem rodas ieceres, top projekti, un paši jaunie cilvēki tos īsteno, iesaistot savus vienaudžus.