Ziņas

Sabiedrība

Valmierā atklās koksnes biomasas katlumāju

Šodien plkst.11 Valmierā tiks atklāta AS “Valmieras enerģija” koksnes biomasas katlumāja, aģentūru LETA informēja AS “Valmieras enerģija” valdes priekšsēdētājs Ēriks Timpars.

AS “Valmieras enerģija” jaunā biokurināmā katlumāja darbu jau ir sākusi. Tās izbūve ir viens no mērķtiecīgi plānotiem pasākumiem, lai nākotnē, mainoties likumdošanai, maksimāli ierobežotu iespējamo siltumenerģijas ražošanas tarifa kāpumu Valmierā.

Jaunās katlumājas svinīgajā atklāšanā piedalīsies Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks (“Valmierai un Vidzemei”), kā arī aicināti pašvaldības pārstāvji un projekta īstenošanā iesaistītās puses.

“Siltumenerģijas ražošanas tarifu ietekmē tehnoloģiskie risinājumi, spēkā esošā likumdošana, ekonomiskās izmaiņas un virkne citu faktoru. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt, ka pilsētā ir pēc iespējas zemāka maksa par siltumenerģiju gala patērētājiem, siltumenerģijas ražošana notiek efektīvi un videi draudzīgā veidā. Ir gandarījums par “Valmieras enerģijas” paveikto ražošanas pilnveidē,” uzsvēris Baiks. “Mūsu uzdevums ir sekot līdzi siltumenerģijas ražošanas tendencēm, plānot un savlaicīgi veikt nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu, ka Valmierā saglabājas viens no zemākajiem tarifiem par siltumenerģiju Latvijā,” viņš norādījis.

Šobrīd siltumenerģijas ražošanas tarifu Valmierā iespējams nodrošināt, gan pateicoties veiktajiem uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem laikā no 2007.gada, gan arī pārdodot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju un nosedzot daļu patērētās dabasgāzes izmaksu.

Stājoties spēkā grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka maksimālo elektroenerģijas pārdošanas cenu komersantiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā un pārdod obligātajā iepirkumā, plānots, ka jau 2017.gadā būtiski samazināsies AS “Valmieras enerģija” ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas un attiecīgi iespējas kompensēt siltumenerģijas ražošanas izmaksas.

Jaunās biomasas katlumājas Dzelzceļa ielā 7 izbūve ir viens no mērķtiecīgiem un savlaicīgi plānotiem pasākumiem, lai ierobežotu iespējamo ražošanas tarifa kāpumu. Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 2,6 miljoni eiro, no kuriem puse ir piesaistītais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Uzstādot biokurināmā apkures katlu, uzņēmums daļēji pārgājis no dabasgāzes izmantošanas uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, sasniedzot 81% īpatsvaru atjaunojamo energoresursu izmantošanā konkrētajā katlumājā.

Jaunajā katlumājā uzstādīts ūdens sildāmais katls un vides prasībām atbilstošs dūmu kondensācijas ekonomaizers, kas palielina katlumājas kopējo efektivitāti un atbilstību vides prasībām, pat ievērojami pārsniedzot tās. Jaunā katlumāja vasaras periodā nodrošinās karstā ūdens sagatavošanu Valmieras pilsētas Gaujas kreisā krasta iedzīvotājiem. Šķelda būs pamata kurināmais, bet siltuma slodzes maksimumu nodrošinās jau esošie dabasgāzes katli.

LETA