Ziņas

Sabiedrība

Valmierā 355 mājsaimniecības saņem apkures pabalstu

Šajā gadā kurināmā iegādes pabalstu Valmierā saņem 355 mājsaimniecības kopumā par 65 675 eiro, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Zālīte.

Viena mājsaimniecība šogad varēja pretendēt pabalstam 185 eiro vērtībā. 2015.gadā pabalstus saņēma 345 mājsaimniecības kopumā par 62 100 eiro, savukārt 2014.gadā šo pabalstu saņēma 292 mājsaimniecības kopumā par 46 720 eiro.

Dzīvokļa pabalstam līdz 30.septembrim varēja pieteikties mājsaimniecības, kas atzītas par trūcīgām, un mājsaimniecības, kuru vidējie ienākumi katram mājsaimniecības loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās mēneša darba algas apmēra. Tāpat to var saņemt vienatnē dzīvojoši pensionāri vai vienatnē dzīvojošas personas ar invaliditāti, ja viņu ienākumi nav lielāki par 85% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša algas apmērā.

Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ir mājsaimniecībām, kurās visi tās locekļi ir pensionāri vai personas ar invaliditāti un kuru ienākumi uz katru mājsaimniecības locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra. Mājsaimniecībām, kurās ir pirmās grupas invalīds vai bērns invalīds, pabalstu piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus.

Piešķirto dzīvokļa pabalstu Valmieras pilsētas pašvaldība iedzīvotājam izmaksā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

No 1.novembra Valmieras Sociālo lietu pārvalde sāks pieņemt iedzīvotāju iesniegumus dzīvokļa pabalstam mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti.