Ziņas

Sabiedrība

Valmierā 345 mājsaimniecībām izsniegti apkures pabalsti

Jaunajā ziemas sezonā malkas apkures pabalstu Valmierā saņēmušas 345 mājsaimniecības kopsummā par 62 100 eiro, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāve Liene Zālīte.

Līdz 30.septembrim Valmieras Sociālo lietu pārvalde pieņēma iedzīvotāju iesniegumus dzīvokļu pabalsta mājsaimniecībām saņemšanai jeb malkas apkures pabalstam. Viena mājsaimniecība var saņemt minēto pabalstu 180 eiro apmērā.

2014.gadā pabalstus saņēma 292 mājsaimniecības kopsummā par 46 720 eiro, bet 2013.gadā šo pabalstu saņēma 328 mājsaimniecības kopsummā par 46 670 eiro.

Malkas apkures pabalstam varēja pieteikties mājsaimniecības, kas atzītas par trūcīgām, kuras vidējie ienākumi katram mājsaimniecības loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra. Vienatnē dzīvojoši pensionāri vai vienatnē dzīvojošas personas ar invaliditāti, ja viņu ienākumi nav lielāki par 85% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra. Tāpat tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībām, kurās visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, un kuru ienākumi uz katru mājsaimniecības locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra.

Neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, pabalsts tiek piešķirts mājsaimniecībām, kurās ir 1.grupas invalīds vai bērns ar invaliditāti. Piešķirto dzīvokļa pabalstu pašvaldība iedzīvotājam izmaksā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

“Palielinoties minimālajai algai, ir palielinājies ne tikai malkas apkures pabalsta apmērs, bet arī pabalstu pieprasījumu skaits. Šī gada pabalstu pieprasījuma pieaugums liecina par to, ka jau laicīgi jāsāk domāt par papildu finansējuma atvēlēšanu nākamajā gadā,” norādījusi Valmieras Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Sandra Kārkliņa.

Sākot no 2015.gada 1.novembra, Valmieras Sociālo lietu pārvalde pieņems iedzīvotāju iesniegumus dzīvokļa pabalstam mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti.