Ziņas

Sabiedrība

Valkas robežpunktā būs multifunkcionāls centrs

Foto: no albuma

Valkas novada domē pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis parakstījis līgumu ar Veru apriņķī (Igaunijā) reģistrētās SIA “Plangi Trans” valdes locekli Urmasu Plangi par neapdzīvojamu telpu un zemes nomu Rūjienas ielā 31, Valkā.

Kā aģentūru LETA informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere, līgums paredz, ka sešu mēnešu laikā nomniekam ir jāizveido hosteļa vai hosteļa tipa naktsmītnes ar vismaz 40 vietām, desmit mēnešu laikā – auto stāvvieta smagajām automašīnām vismaz desmit vietām, motelis vismaz desmit vietām un pirmās nepieciešamības auto apkopes serviss, kā arī kafejnīca, ēdnīca vai bistro. Tāpat nomniekam desmit mēnešu laikā ir jāizveido telšu un kemperu zona vismaz 20 vietām ar nepieciešamo aprīkojumu: elektrību, gāzi, dušām, tualetēm un dzeramo ūdeni, lai tūristi, kuri pārvietojas ar kemperiem un busiņiem, varētu iegūt pilna servisa apkalpošanu un varētu uz vietas atpūsties un novērtēt Valkas un Valgas plašo tūrisma piedāvājumu.

Pašvaldība nomas līgumu ir noslēgusi līdz 2027.gada 27.augustam. Nomas maksa par objektu ir noteikta 10 125 eiro (bez PVN) mēnesī.

“Man ir patiess gandarījums, ka šodien ar igauņu investoriem noslēdzām nomas līgumu par nekustamo īpašumu Rūjienas ielas bijušajā robežkontroles punktā. Nomas maksa ir necerēti liela, jo vairāk tādēļ, ka līguma nosacījumi ir ļoti strikti. Līgumā ir noteikti termiņi, kad jāveic konkrētas novada ekonomikas attīstībai svarīgas investīcijas,” skaidrojis Valkas domes priekšsēdētājs.

“Ja šie nosacījumi netiek izpildīti, bez jebkādām soda sankcijām mēs līgumu varam lauzt,” komentē Krauklis. “Taču pēc vairākām sarunām ar investoriem ir pārliecība, ka viņi ir nopietni un gatavojas šeit ieguldīt līdzekļus, lai izveidotu multifunkcionālu, lielu tirdzniecības tūrisma un atpūtas kompleksu, kas neapšaubāmi dos pozitīvu pienesumu arī mūsu novada sociāli ekonomiskajai situācijai.”

Krauklis atklājis, ka nomniekam ir konkrēti plāni gan par somu tūristu piesaisti, gan arī kā piesaistīt citus uzņēmējus, jo nomniekam ir tiesības piesaistīt apakšnomniekus, ko uzņēmums arī plāno darīt.

“Līdz ar to lēmums, ka pašvaldība lauza iepriekšējo nomas līgumu un izsludināja izsoli, izrādījās pareizs, un par to mums ir gandarījums,” norāda Valkas mērs.

“Vēl ir būtiski tas, ka šī izsole, kā arī sadarbība ar igauņu investoriem rāda, ka mūsu Valkas un Valgas izvēlētais kurss kopīgi attīstīt gan tūrismu, gan sporta un kultūras pasākumus, tādējādi veicinot lokālo ekonomiku, ir pareizs. SIA “Plangi Trans” nav vietējie investori, bet no Tartu un Veru apkārtnes, kurus piesaistīja mūsu dažādās aktivitātes. Viņi novērtē arī mūsu ģeogrāfisko stāvokli, ka atrodamies tieši uz robežas, arī to, ka šis objekts atrodas tieši A3 tranzīta koridorā”.

Pašvaldības vadītājs ir pārliecināts, ka gūtie ienākumi ļaus veikt arī citas uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes novadā. “Domāju, ka daļu ienākumu noteikti novirzīsim, lai palīdzētu jauniem uzņēmējiem sākt vai paplašināt savu uzņēmējdarbību. Par to mēs spriedīsim tuvākajās komitejās, kādā veidā maksimāli saprātīgi izmantot šos līdzekļus, kas ienāks pašvaldības budžetā,” sola Krauklis.