Ziņas

Sabiedrība

Valkas pašvaldība plāno pārveidot trīs degradētas teritorijas

Valkas novadā plāno piesaistīt 4 370 323 eiro lielu finansējumu no Eiropas Savienības, lai pārveidotu trīs degradētas teritorijas, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Investīcijas plānots realizēt projektos “Ražošanas telpu būvniecība Varoņu ielā 39A, Valkā”, “Degradēto ēku Valkā, Parka ielā 2 pielāgošana uzņēmējdarbībai” un “Katlumājas Valkā, Varoņu ielā 39 pārbūve”.

Tās tiek plānots realizēt specifisko atbalsta mērķu “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” programmas laikā.

Pašvaldība gatavo dokumentu iesniegšanu vēl divās Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) pārraudzībā esošajās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu programmās. Vienā no tām plānots realizēt Meža ielas pārbūvi un Parka ielas seguma atjaunošanu Valkas pilsētā. Plānotais Eiropas Savienības finansējuma apjoms Valkas pašvaldībai – 550 512 eiro.

Pašvaldība plāno veikt investīcijas Valkas novada pašvaldības īpašumā esošajās ēkās ar specifisko atbalsta mērķu “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu pašvaldību ēkās” programmas palīdzību. Pašlaik tiek izstrādāti minētās programmas plānošanas dokumenti, kur nepieciešama arī Attīstības un plānošanas nodaļas līdzdalība informācijas sagatavošanā.