Ziņas

Sabiedrība

Valkas pašvaldība aizņemsies naudu ielu pārbūvei

Lai īstenotu Meža ielas, Parka ielas un nobrauktuves uz Lugažu staciju pārbūvi, Valkas novada dome nolēmusi ņemt aizņēmumu līdz 144 428 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča.

Aizņēmums tiks ņemts no Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. Kredīta atmaksāšanu nolemts veikt ar atlikto maksājumu uz diviem gadiem no aizņēmuma saņemšanas brīža, 20 gadu laikā.

LETA jau informēja, ka Valkas novada dome noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Meža ielas pārbūvi, Parka ielas posma un nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu, gājēju ietvju un ielu apgaismojuma izbūvi, iepriekš aģentūru LETA informēja Markoviča.

Dome ir noslēgusi līgumu ar CFLA par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” laikā.

Valkas novada dome ir pirmā, kas noslēgusi vienošanos ar CFLA par ERAF līdzfinansējumu šī pašvaldībām pieejamā atbalsta laikā. Meža ielas pārbūvē, Parka ielas posma un nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanā, gājēju ietvju un ielu apgaismojuma izbūvē plānots ieguldīt 619 748 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas – 608 157 eiro. No ERAF paredzēts segt 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Būvdarbus paredzēts īstenot līdz 2016.gada nogalei.

Sakārtojot sliktā stāvoklī esošo ielu infrastruktūru, tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi palielinot privāto investīciju apjomu Valkas novadā.