Ziņas

Sabiedrība

Valkas novada peldvietu ūdens kvalitāte atbilst normai

Ūdens kvalitāte Valkas novada populārākajās peldvietās un Zāģavotā atbilst normai, liecina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” veiktās ūdens testēšanas rezultāti. Kā aģentūru LETA informēja Valkas novada domē, 15.jūnijā tika ņemti ūdens paraugi iedzīvotāju visvairāk apmeklētajās Valkas novada peldvietās – Zāģezerā, Cepšu ezerā, peldvietā Ērģemes ciemā, Bērzezerā, Valža ezerā, Salaiņa ezerā un Vijas upē, kā arī Zāģavotā. 20.jūnijā saņemtie ūdens testēšanas rezultāti sniedz informāciju, ka ūdens paraugos testējamie rādītāji atbilst pieļaujamām normām.

Peldvietu vizuālajā pārbaudē netika konstatēta netipiska ūdens krāsa vai smarža, zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, kā arī netika konstatēts naftas produktu, virsmas aktīvo vielu piesārņojums.

Valkas novada dome informē, ka, pamatojoties uz veiktajiem peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultātiem, peldūdens kvalitāte minētajās peldvietās atbilst Ministru kabineta (MK0 2010.gada 6.jūlija noteikumu par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai prasībām. Zaģavota ūdens paraugu rezultāti apliecina, ka avota ūdens atbilst MK 2005.gada 23.augusta noteikumu par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas prasībām.