Ziņas

Sabiedrība

Valkas novada pašvaldības izdevumi šogad krietni pārsniegs ieņēmumus

Valkas novada deputātu apstiprinātajā 2017.gada budžetā plānotie izdevumi par 951 361 eiro pārsniedz plānotos ieņēmumus, aģentūru LETA informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča.

Pašvaldības ieņēmumi šogad plānoti 10 452 956 eiro apmērā, kas ir par 443 558 eiro vairāk nekā 2016.gadā, bet izdevumi – 11 404 317 eiro apmērā.

Lielāko daļu 2017.gada pamatbudžeta veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 3 988 866 eiro, kas ir par 222 249 eiro vairāk kā aizvadītajā gadā. Savukārt ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 417 145 eiro apmērā un ieņēmumi no azartspēļu nodokļa – 40 000 eiro apmērā. Nozīmīgu daļu budžeta sastāda arī valsts budžeta un pašvaldību budžeta transferti – 36 3 778 436 eiro, no kuriem 3 703 034 eiro ir valsts budžeta transferti, bet 75 402 eiro – pašvaldību budžeta transferti. Kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 2 159 878 eiro. Savukārt nenodokļu ieņēmumi plānoti 68 631 eiro apmērā.

Visvairāk līdzekļu Valkas novada pašvaldība šogad novirzīs izglītībai – 3 367 013 eiro, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 2 339 111 eiro un ekonomiskajai darbībai – 2 204 785 eiro. Pārējie budžeta līdzekļi tiks novirzīti vispārējiem valdības dienestiem – 1 138 848 eiro, kultūrai – 1 358 871 eiro, sociālajai aizsardzībai – 941 665 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 33 369 eiro un veselībai – 20 655 eiro.

Naudas līdzekļu atlikums ir 1 802 815 eiro, no kuriem 851 454 eiro tiks izmantoti aizņēmumi atmaksai, bet atlikušie 951 361 eiro segs starpību starp budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.