Ziņas

Sabiedrība

Valkas novadā labiekārtos rotaļu laukumu un izveidos amatniecības iemaņu apguves centru

No 1.septembra Valkas novadā ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu tiks realizēti divi projekti – rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā un amatniecības iemaņu apguves centra izveide Zvārtavas pagastā.

Kā aģentūru LETA informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča, projektus izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja – projektu koordinatore Gunta Smane.

Projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” mērķis ir rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīvesveidam un radīt pievilcīgu vietu ģimenēm ar bērniem. Tīkla-piramīdas uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā būs kā papildinājums – labiekārtojums biedrības “Vijmalieši” 2013.gadā ar LEADER finansējumu izbūvētam rotaļu laukumam projekta “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā” laikā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5024 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 4522 eiro jeb 90% no attiecināmajām izmaksām, un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 502 eiro apmērā jeb 10% no attiecināmajām izmaksām. Tas tiks īstenots līdz 31.decembrim.

Cenu aptaujā ar zemāko cenu uzvarēja un līgums par piegādi un uzstādīšanu tiks slēgts ar SIA KSIL, kas ir lielākais bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojuma pārstāvis Baltijā.

Savukārt projekts “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā” tiks īstenots līdz 2017.gada 30.jūnijam. Projekta mērķis ir izveidot amatniecības iemaņu apguves centru Mierkalna tautas namā ar iespēju apgūt prasmes šūšanā, aušanā un mājsaimniecībā.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, Mierkalna tautas namā trīs telpas tiks atjaunotas un aprīkotas ar pagasta iedzīvotāju inventāru (stelles, šujmašīna, plīts u.c.) brīvā laika pavadīšanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16 903 eiro, to skaitā ELFLA finansējums ir 15213 eiro jeb 90% no attiecināmajām izmaksām, un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 1690 eiro apmērā jeb 10% no attiecināmajām izmaksām.

Lai noslēgtu līgumu par būvdarbu veikšanu, tiks veikta cenu aptauja.

Projekti tiks īstenoti Eiropas ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” laikā.