Ziņas

Sports

Valkas novada Ērģemes pagastā labiekārtos sporta infrastruktūru

Līdz nākamā gada 31.martam tiks īstenots biedrības “Turnava” projekts par Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošanu, aģentūru LETA informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča.

Biedrība saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka iesniegtais projekts ir apstiprināts biedrības LEADER programmā.

Projekta mērķis ir radīt iespēju Valkas novada Ērģemes pagasta iedzīvotājiem kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot sporta infrastruktūru Ērģemes pagastā un dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta laikā plānots labiekārtot un sakārtot sporta infrastruktūru Ērģemes pagastā, izveidojot skrejceļu un ieskrējiena zonu tāllēkšanai ar sintētisko sporta segumu, tāllēkšanas bedri, izlīdzinot futbola laukumu un uzstādot divus soliņus ar atkritumu urnām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 29 969 eiro, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 26 972 eiro jeb 90% no attiecināmajām izmaksām, un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 2993 eiro jeb 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Lai noslēgtu līgumu par būvdarbu veikšanu, tiks veikta cenu aptauja.

Projekts tiks īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” laikā.