Ziņas

Sabiedrība

Valkas novadā atklās Cirgaļu skatu torni

Šodien Valkas novada Zvārtavas pagastā tiks atklāts Cirgaļu skatu tornis, aģentūra LETA noskaidroja Dabas aizsardzības pārvaldē.

Tornis tapis ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu un ir pirmais dabas tūrisma objekts, kas Latvijā tiek atklāts projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” laikā.

Cirgaļu skatu tornis atrodas aizsargājamā ainavu apvidū “Ziemeļgauja”. Tas ir 27 metrus augsts, un no torņa apmeklētāji varēs baudīt skatu uz Gauju, tās līkumiem un apkārtni – pļavām un mežiem. Blakus tornim ir izbūvēts arī stāvlaukums.

Pasākuma laikā klātesošos uzrunās gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, Dabas aizsardzības pārvaldes un vietējās pašvaldības vadība un tūrisma speciālisti, gan arī objekta būvnieki u.c.

Jau ziņots, ka ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Dabas aizsardzības pārvalde šogad teju visā Latvijā ierīko un atjauno dabas tūrisma infrastruktūru. Dažādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās tiek veidotas laipas, tiltiņi, gājēju takas, norobežojumi un veikta skatu toņu, platformu būvniecība. Pie atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiek izvietotas atkritumu urnas un tualetes. Top informācijas stendi un norāžu zīmes, tostarp arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmes. Tiks izveidoti stāvlaukumi un sakārtoti piebraucamie ceļi.