Ziņas

Sabiedrība

Valkā pārbūvēs Meža ielu un atjaunos Parka ielas posmu

Valkas novada dome noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Meža ielas pārbūvi, Parka ielas posma un nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu, gājēju ietvju un ielu apgaismojuma izbūvi, aģentūru LETA informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča.

Dome ir noslēgusi līgumu ar CFLA par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” laikā.

Valkas novada dome ir pirmā, kas noslēgusi vienošanos ar CFLA par ERAF līdzfinansējumu šī pašvaldībām pieejamā atbalsta laikā. Meža ielas pārbūvē, Parka ielas posma un nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanā, gājēju ietvju un ielu apgaismojuma izbūvē plānots ieguldīt 619 748 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas – 608 157 eiro. No ERAF paredzēts segt 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Būvdarbus paredzēts īstenot līdz 2016.gada nogalei.

Sakārtojot šobrīd sliktā stāvoklī esošo ielu infrastruktūru, tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi palielinot privāto investīciju apjomu Valkas novadā.

“Protams, ir prieks būt pirmajiem! Bet reizē tas bija arī sarežģīti – bija daudz neskaidru jautājumu, uz kuriem nespēja atbildēt arī par programmu atbildīgās institūcijas. Tāpēc jo lielāks prieks, ka darbi jau tuvojas noslēgumam un gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji varēs lietot tik ļoti nepieciešamo infrastruktūru,” norāda Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija).

Krauklis atzinis, ka Valkas novada pašvaldības prioritāte ir jaunu darbvietu radīšana. Šis ir viens no veidiem, kā to veicināt.

“Ceru, ka pavisam drīz varēsim iesniegt jaunu ražošanas korpusu būvniecības projektu Varoņu ielā. Šis process ir aizkavējies, jo projektētāji kavējas ar tehniskā projekta izstrādi. Ļoti sekojam līdzi visām finanšu piesaistes iespējām, jo bez tām novada attīstība būtu daudz lēnāka. Nākamgad un aiznākamgad tādējādi varēsim ieguldīt ļoti ievērojamus līdzekļus gan pilsētā, gan laukos,” komentējis Krauklis.