Ziņas

Sabiedrība

Valkā pabalsts jaundzimušajiem palielināts līdz 300 eiro

Valkas novada dome ir pieņēmusi lēmumu palielināt pabalstu jaundzimušajiem no 142,29 uz 300 eiro, aģentūru LETA informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere.

Vecāki, kuru bērni būs dzimuši sākot ar nākamā gada 1.janvāri, varēs saņemt 300 eiro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un abi vecāki bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Valkas novadā, un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā. Šāda pati summa tiks izsniegta arī par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir viens vecāks, kurš bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā, un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā.

Savukārt, ja bērnam ir abi vecāki un viens no vecākiem bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā, un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā, vecāki varēs saņemt 150 eiro lielu pabalstu.

Tiesības pieprasīt materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu varēs 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Pabalsts tiks izmaksāts divās daļās, un otro daļu saņems tikai tādā gadījumā, ja bērns bez pārtraukuma šo laiku būs bijis deklarēts Valkas novadā.

Palielināsies arī pabalsts veselības aprūpei – trūcīga persona gada laikā varēs saņemt 15 eiro, maznodrošināta persona 30 eiro, vientuļš pensionārs, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 270 eiro – 40 eiro, bet divi kopā dzīvojoši pensionāri, kuru ienākumi kopā nepārsniegs 480 eiro, katrs varēs saņemt 40 eiro katrs.

Nedaudz ir palielinājušies arī pārējie pabalsti – dzīvokļa pabalsts, pabalsts kurināmā iegādei, apbedīšanas pabalsts, pabalsts ārkārtas situācijā un pabalsts mācību piederumu iegādei.

Ar 2015.gada 1.janvāri pretendēt uz sociālajiem pabalstiem varēs vientuļie pensionāri, kuru pensija nepārsniedz 270 eiro, bet uz pabalstu aprūpei mājās, ja pensija nepārsniedz 288 eiro. Tomēr jāņem vērā, ka pensijas lielums ir tikai vien no kritērijiem, pēc kuriem tiek izvērtētas pensionāra tiesības uz sociālo palīdzību – tiek izvērtēti arī īpašumi, kustamā un nekustamā manta u.c. Vislabāk par iespējām varēs pastāstīt sociālais darbinieks, jo katrs gadījums ir individuāls.

LETA