Ziņas

Sabiedrība

Valkā Lielajā talkā plānots sakopt Zāģezeru un vecās dzelzceļa stacijas apkārtni

25.aprīlī, kad valsts iedzīvotāji aicināti vienoties kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs Lielajā talkā, Valkas novada iedzīvotāji aicināti sakopt Zāģezera un vecās dzelceļa stacijas apkārtni.

Kā aģentūru LETA informēja Valkas novada priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre Gundega Veinberga, arī šajā reizē notiks ne tikai atkritumu vākšana, bet arī vides labiekārtošanas pasākumi, kas ar katru gadu kļūst par aizvien nozīmīgāku talkas sastāvdaļu.

Valkas novada Vijciema pagastā talkotājus gaidīs jau 24.aprīlī, lai kopīgi sakoptu pamatskolas dārzu un Celīškalna apkārtni.

Ērģemes pagasta Turnā paredzēta tautas nama apkārtnes tīrīšanas darbi, Ērģemē – vecās baznīcas un peldvietas teritoriju sakopšana, savukārt Omuļos – jaunās bibliotēkas apkārtnes sakopšana. Kārķos ieplānots sakopt centra garāžu teritorijas.

Zvārtavas pagastā publiskās teritorijas regulāri tiek apkoptas, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti sakopt savas teritorijas un ceļmalas. Atkritumu savākšanas vietas kā katru gadu – ciematā pie bijušās ēdnīcas un Zaķu krustā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības uzdevums ir organizēt talku un gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lielās talkas organizatori ir sarūpējuši maisus atkritumu savākšanai, ko varēs saņemt talkošanas vietās. Pašvaldība talciniekus iespēju robežās nodrošinās ar darba cimdiem.

LETA