Ziņas

Uzņēmējdarbība

Valkā godināti sakoptāko īpašumu saimnieki un lauksaimnieki

Piektdien, 24. martā, ceturto gadu pēc kārtas Valkas pilsētas kultūras namā norisinājās Valkas novada Lauku balle, kurā godināja lauksaimniekus un sakoptāko īpašumu saimniekus. To organizēja novada dome, un pašvaldība ar apbalvojumiem un dāvanām tajā teica paldies vietējiem zemniekiem par ikdienā ieguldīto darbu. Ierasti pasākumā godina arī sakoptāko īpašumu saimniekus, informē Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča.

Šogad Valkas novada dome pasniedza pateicības 27 lauksaimniekiem un 11 sakoptāko īpašumu saimniekiem.

Sakoptāko īpašumu saimnieki saņēma balvas no SIA “ZAAO”, lauksaimniekiem dāvanas pasniedza Attīstības finanšu institūcija Altum un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Pateicības Valkas pagastā un pilsētā saņēma:
z/s Kalnieši – par stabilu graudkopības saimniecību un ģimenes kopdarbu (Inese un Jānis Anžes);
SIA Valdro Agro – par novadā lielākās graudkopības saimniecības attīstību;
z/s Luternieki – par modernas augļkopības saimniecības attīstību un pārstrādes izveidi (Iveta un Ainis Markovi);
z/s Dimanti – par piensaimniecības attīstību un noturīgu saimniekošanu (Ilona un Normunds Zvirbuļi);
z/s Liepaines – par sīkstumu un ilglaicīgu saimniekošanu (Mārīte un Andris Līdumi);
Mārīte Orleane – par lopkopības saimniecības izaugsmi, attīstību un izturību;
Jaans Tuvikens – par nenogurstošu un aktīvu darbu.

Pateicības Vijciema pagastā saņēma:
z/s Pavasari – par nenogurstošu un ilgstošu darbu lopkopības nozarē (Mārīte Žbanova);
z/s Lejasvirši – par aktīvu un sekmīgu darbu piena lopkopībā (Ruta Bērtiņa un Uldis Volkovs);
Ilze un Dževatino Marjanovi – par aktīvu darbu un saimniecības izaugsmi piena lopkopībā;
Rigonda un Māris Melbārži – par ieguldīto darbu biškopības saimniecībā;
Ilze un Dzintars Punduri – par mērķtiecīgu saimniekošanas sākumu.

Pateicības Ērģemes pagastā saņēma:
Jānis Miķelsons – par stabilu saimniekošanu laukos;
z/s Kārkliņi – par strauju saimniecības izaugsmi un saimniekošanas dažādošanu (Klaipu ģimene);
Kārlis Krastiņš – par mājražošanas attīstību un jaunu produktu radīšanu;
Monta Skotele – par daudznozaru lopkopības saimniecības attīstību; par aktīvu dalību pagasta dzīvē un sirds dāsnumu;
Līvija Kreile – par latviska dzīvesveida kopšanu un amatniecības attīstību pagastā;

Pateicības Zvārtavas pagastā saņēma:
z/s Kāršupes – par graudkopības saimniecības izaugsmi un attīstību un aktīvu līdzdalību pagasta dzīvē;
z/s Lejascelmiņi – par lopkopības saimniecības attīstību (Dzintars Pogulis);
z/s Salaiņi – par strauju saimniecības izaugsmi un saimniekošanas dažādošanu (Agrita un Andis Paulsoni);
Dzintars Gulbis – par lopkopības saimniecības attīstību;
Andris Krieviņš – par videi draudzīgas lopkopības saimniecības attīstību un saimniekošanas dažādošanu;

Pateicības Kārķu pagastā saņēma:
z/s Jasmīni – par stabilu saimniecības izaugsmi un investīciju piesaisti saimniecībai (Juškevicu ģimene);
Gunta Pēterēna – par lopkopības saimniecības izaugsmi;
Mārīte Kalniņa – par amatniecības attīstību Kārķu pagastā un aktīvu iesaistīšanos pagasta dzīvē;
Balva Ziediņa – par sekmīgu mājražošanas uzsākšanu un jaunu produktu radīšanu;
z/s Apiņi – par videi draudzīgu saimniekošanu un savas pieredzes popularizēšanu (Bezšapočņikovu ģimene).

Pateicību par Valkas novada sakoptāko īpašumu 2016. gadā saņēma Kurmejevu ģimene Valkā, Oškalna ielā 13.

2016. gada sakoptāko īpašumu skates laureāti ir:
Teteru ģimene “Smaidas” Valkas pagastā;
Putriņu ģimene Raiņa ielā 53, Valkā.
Kalniņu ģimene Gaujas ielā 19 un Raitis Priede “Lielie Zaķi” Zvārtavas pagastā;
Ērika Ūdre “Noriņas” un Daira Roziņa un Aivars Vaļģis “Slavēni” Ērģemes pagastā;
Auštu ģimene “Dīķkalni” un Gaida Neimane “Mazžīguri” Kārķu pagastā;
Gunārs Kuga “Dravnieki” un Paleju ģimene “Bērzkalni” Vijciema pagastā.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Elagro Trade.