Ziņas

Sabiedrība

Vakcinācija būs obligāta

Pēc 1.oktobra darba devējam būs tiesības atlaist “Covid-19” sertifikātu neieguvušu darbinieku, tā vakar lēma valdība, pieņemot grozījumus “Covid-19” infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Likumprojekts paredz, ka darba devējam būs jānosaka amatu un darbinieku kategorijas, kurām jābūt ar “Covid-19” sertifikātu, un jāinformē par to darbinieki, lai tie zinātu, vai to darba vai amata pienākumi ir saistīti ar prasību par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību.

Minētie grozījumi arī paredz, ka “Covid-19” sertifikāts būs obligāts mediķiem, sociālās aprūpes darbiniekiem un izglītības nozarē strādājošajiem. Izglītības jomā prasība par “Covid-19” sertifikātu būs attiecināma arī uz tām personām, kas nav tieši iesaistītas izglītības pakalpojuma sniegšanā, bet līgumattiecību izpildes laikā izglītības pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamajiem.

Aģentūrai LETA Tieslietu ministrija skaidroja, ka epidemioloģiski drošu pakalpojumu sniegšanas pienākums noteikts tām nozarēm, kurās nodarbinātajiem darba pienākumos ir darbs situ­ācijās, kurās tiem ir palielināts risks inficēt citas personas, it īpaši strādājot ar personām, kurām “Covid-19” infekcija var radīt palielinātus riskus veselībai, kā arī kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms.

Tieslietu ministrijas eksperti arī secinājuši, ka tiesības atlaist darbinieku, kuram nav nepieciešamā “Covid-19” sertifikāta, atbilst Satversmei un citiem tiesību aktiem.

Grozījumi arī paredz, ka Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandierim būs tiesības prasīt, lai NBS karavīriem un civilajiem darbiniekiem būtu “Covid-19” digitālais sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. Ja bez attaisnojoša objektīva iemesla “Covid-19” sertifikāts netiks iesniegts, aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris var izbeigt profesionālā dienesta līgumu ar karavīru pirms termiņa, un šādā gadījumā karavīrs atlaišanas pabalstu nesaņems.

Likumprojekts paredz, ka, uzliekot pienākumu vakcinēties savu darba vai amata pienākumu veikšanai, valsts uzņemas atbildību par personai vakcinācijas rezultātā radīto kaitējumu veselībai.
Gala lēmums par likuma iz­mai­ņām būs jāpieņem Saeimai.