Ziņas

Sabiedrība

Vajadzīga programma ielu atjaunošanai

Cēsu pašvaldības budžetā kā viena no šī gada prioritātēm noteikta kājāmgājēju, velo un transporta infrastruktūras uzlabošana. 2020.gda budžeta izdevumos ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai atvēlēti 737 969 eiro, gandrīz tikpat – 737 866 eiro – ielu un ceļu būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai.

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atzīst, ka atvēlēto summu var vērtēt divējādi: “It kā nav ieplānoti apjomīgi darbi, un kopumā ielu infrastruktūrai šie nedaudz vairāk kā 700 tūkstoši nav pārāk liela nauda, bet no pašvaldības budžeta tas ir samērā daudz. Taču šogad samērā stingri turējāmies pie apstiprinātā prioritāšu saraksta. Parasti lielākās investīcijas bijušas izglītībā, piemēram, pērn Līvu skolas pārbūvē par pirmsskolas izglītības iestādi, tāpēc šogad akcentu mērķtiecīgi likām uz ielām, ietvēm, apgaismojumu.”

Ietvju rekonstrukcijai un izbūvei, kā arī jaunas autobusa pieturas izbūvei budžetā paredzēti 104 800 eiro. Te vērts pieminēt, ka plānots izbūvēt arī ietvi gar Rīgas ielu līdz Pētera ielai, lai cilvēkiem šajā posmā nav jāiet pa brauktuves malu, kas diennakts tumšajā laikā rada bīstamas situ­ācijas.

Dažās ielās iecerēta seguma rekonstrukcija. Kā nozīmīgākos var minēt darbus divos Ata Kronvalda ielas posmos – no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai, kur plānota arī apgaismojuma izbūve, un no Leona Paegles līdz Piebalgas ielai. Rekonstruk­cija skars arī Viestura – Satekles un Vilku ielas.

Taču ikviens autovadītājs atzīmēs, ka tas ir piliens lielajā vajadzību jūrā, jo smērā kritiskā stāvoklī ir neskaitāmas ielas: Bēr­zaines, Raiņa, Vaļņu, Zaķu un citas. Eiropas Savienības (ES) līdzekļu ielu rekonstrukcijai turp­māk nav, pašvaldībai jāmeklē risinājumi.

“Jā, klasiskajā izpratnē tā vairs nav ES prioritāte,” skaidro J. Ro­zenbergs. “Uzskata, ka pašvaldībām, valstij jātiek galā ar infra­struktūras sakārtošanu. Man šķiet, pašvaldībai jābūt skaidrai ielu rekonstrukcijas programmai, kā to īstenojam ar virsmu dubulto apstrādi, kur katru gadu konsekventi investējam ap 170 tūkstošiem eiro. Tāpat katru gadu ap 100 tūkstošiem eiro vajadzētu atvēlēt ietvēm un kādu pusmiljonu eiro brauktuvju atjaunošanai. Tad viegli sagatavot plānu, cilvēki zina, kurā gadā sakārtos to vai citu ielu. Ja katru gadu investēsim infrastruktūrā, laika gaitā šos darbus var izdarīt.”

Tiks turpināta programma grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrādei, kas turpināsies galvenokārt Bērzaines pusē, šogad kopā tiks apstrādāti 3,2 kilometri ielu seguma.

Gluži nav atmestas arī cerības piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, ja tāds nākamajā plānošanas periodā tiks atvēlēts, piemēram, uzņēmējdarbības atbalstam, un to var izmantot infrastruktūras sakārtošanai. Ir arī iespēja domāt par “gudrajām ielām”, kas aprīkotas ar digitālajām tehnoloģijām, arī šādām opcijām var iegūt Eiropas Savienības finansējumu.

Taču šajā gadā infrastruktūrai fondu nauda tiks piesaistīta. Projektā “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā” ieplānota infrastruktūras sakārtošana topošajā industriālajā parkā Robežu- Rūpniecības- Baltajā ielā. Piesaistot ES līdzfinansējumu, tiks veikta ielu seguma un lietus ūdens kanalizācijas pārbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve un atsevišķu posmu izbūve, tiks ierīkota gājēju ietve, Rūpniecības ielā visā garumā paredzēta arī apgaismojuma pārbūve.

Izmantojot ES līdzfinansējumu, Vaives pagastā pārbūvēs Veismaņu ceļu.