Ziņas

Sabiedrība

Vaives pagastā notiks Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam publiskā apspriešana

Šodien plkst.18 Vaives pagasta pārvaldes zālē notiks publiskās apspriešanas sanāksme par novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmo redakciju, kurā paredzēta jauna – Veismaņu – ciema izveidošana Vaives pagastā, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam būtiski nemaina plānotās apbūves struktūru un raksturu ne Cēsu pilsētā, ne Vaives pagastā, tomēr atsevišķās teritorijās plānotais izmantošanas statuss ir mainījies. Cēsu pilsētā teritorijai starp Rīgas ielu, Ata Kronvalda ielu, dzelzceļu un projektējamo Cēsu apvedceļu līdzšinējās iespējamās mazstāvu dzīvojamās apbūves vietā plānojums paredz daudzveidīgākas apbūves veidošanas iespējas, kas primāri vērsta uz dažāda profila uzņēmumu apbūvi.

Vaives pagastā nozīmīgākās izmaiņas ir ciema statusa anulēšana Mežmaļiem un jauna ciema – Veismaņu ciema – izveidošana.

Īpaša uzmanība Cēsu novada teritorijas plānojumā ir pievērsta Cēsu novada kultūrvēsturiskās apbūves, dabas objektu un ainavu vērtību saglabāšanai.

Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas publiskā apspriešana notiks līdz 25.aprīlim. Apspriešanai nodots arī Vides pārskats, kura publiskā apspriešana notiks līdz 3.maijam.

Pašvaldība rīkos vēl divas publiskās apspriešanas sanāksmes 7.aprīlī un 14.aprīlī plkst.18 Cēsīs, Raunas ielā 4, otrā stāva zālē.