Ziņas

Sabiedrība

Vairs nevarēs mantot tā dēvētās ES pensijas lauksaimniekiem

Sākot ar šodienu, lauku saimniecības mantinieki pēc saimniecības īpašnieka nāves vairs nevarēs saņemt īpašniekam piešķirto tā dēvēto Eiropas Savienības (ES) pensiju. To paredz 14.aprīļa valdības sēdē atbalstītie grozījumi noteikumos “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam””.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, patlaban ir spēkā 2004.gadā pieņemtie noteikumi, kas paredz, ka ES atbalsta pasākumā “Priekšlaicīgā pensionēšanās” atbalsta saņēmēja nāves gadījumā ES ikmēneša pensiju turpina izmaksāt personai, kurai ir mantojuma tiesības.

Tomēr, kā Zemkopības ministrijai norādījusi Valsts kontrole, šādos gadījumos atbalsts netiekot izlietots lietderīgi, kā arī netiek sasniegts pasākuma mērķis – veicināt lauku saimniecību pārņemšanu, nomainot to menedžmentu un iesaistot jaunus un ekonomiski aktīvus cilvēkus. Revīzijas ziņojuma projektā norādīts, ka 2014.gada 1.jūlijā atbalsta saņēmēju mantinieki ir 56 personas un līdz līgumu darbības beigām izmaksājamā summa ir 1 876 768 eiro.

Tāpat konstatēts, ka šāda ikmēneša pensijas mantošanas kārtība neatbilst Latvijas mantošanas tiesību politikai, kas neparedz tiesības mantot valsts sociālās apdrošināšanas pensiju. Ņemot vērā minēto, tiesības mantiniekam saņemt ikmēneša Eiropas Savienības atbalstu pensijas veidā nav vērtējamas kā samērīgas, norādījusi Valsts kontrole.

Kā aģentūrai LETA norādīja Lauku atbalsta dienestā, patlaban vidējais atbalsta apmērs ir 495,24 eiro mēnesī. Ja saimniecības atdevējs, priekšlaicīgās pensijas saņēmējs, pēc apstiprināšanas atbalstam sāk saņemt valsts vecuma pensiju, priekšlaicīgās pensijas apmērs tiek samazināts par valsts vecuma pensijas apmēru. Līdz ar to reāli izmaksājamā summa tiek samazināta par valsts vecuma pensijas summu.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, iesniegumus priekšlaicīgai pensionēšanai pieņēma no 2005.gada 1.septembra līdz 2006.gada nogalei. Pasākums tika atvērts, lai rosinātu gados vecākos saimniecību īpašniekus nodot saimniecību jaunākiem radiniekiem aktīvākai ražošanai un pašiem doties pensijā.

Patlaban šim atbalstam pieteikties nevar, savukārt toreiz pensiju piešķīra 735 personām. Pēc priekšlaicīgās pensionēšanās nosacījumiem lauksaimnieks, kurš atdāvinājis vai pārdevis saimniecību, nedrīkst strādāt nedz laukā, nedz piemājas dārziņā. Maksimālais atbalsta naudas saņemšanas laiks – 15 gadi no lēmuma apstiprinājuma brīža, attiecīgi, atbalsta saņēmēja mantiniekiem paredzēts atbalstu saņemt līguma periodā.

LETA