Ziņas

Sabiedrība

Vairs nav jābrauc uz pilsētu

Sāksies darbs. Pārgaujas novada centrā Stalbē Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra atklāšanā - centra lietvede konsultante Nellija Lapšāne ( no labās), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītājs Jānis Glazkovs, novada domes vadītājs Hardijs Vents, VARAM Publisko pakalpojumu departamenta direktors Māris Krastiņš, departamenta vecākā eksperte Maija Anspoka un centra lietvede konsultante Laima Poriete.Foto: Sarmīte Feldmane

Raunā un Nītaurē no šodienas sāk strādāt Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), vakar tas pirmos klientus apkalpoja Stalbē, bet jau mēnesi uz vietas novadā tie pieejami Jaunpiebalgā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītājs Jānis Glazkovs “Druvai” pastāstīja, ka līdz gada beigām Latvijā tiks atvērti 66 VPVKAC. “Pašvaldību ieinteresētība bija liela. Reģionālajos vai nacionālās nozīmes centros iedzīvotājiem valsts institūciju pakalpojumi ir pieejami. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo novados, jāmēro ceļš, lai nokārtotu lietas. Daļa pašvaldību vērtēja, ka atrodas tuvu pilsētām un nav vajadzīgs šāds centrs, jo pakalpojumu pieejamība nav problēma. Citi, ļoti iespējams, pavērtēs, vai tiešām centros ir apmeklētāji, tātad tie ir vajadzīgi,” domās dalījās Jānis Glazkovs.

Pašvaldībām arī būtiski, ka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros tika piešķirta vienreizēja valsts budžeta dotācija. “Valsts arī daļēji segs centra uzturēšanas izdevumus, lai nebūtu tā, ka valsts uz pašvaldības pleciem uzkrāvusi kādas funkcijas,” bilda Jānis Glazkovs. VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā.

Vienotajā klientu apkalpošanas centrā pašvaldības darbinieks papildu ikdienas pienākumiem ir arī konsultants. “Vēl jaunpiebaldzēniem par centru ir maz informācijas. Novada informatīvajā izdevumā viss būs uzrakstīts, tad droši vien būs vairāk klientu,” stāstīja Jaunpiebalgas novada domes sekretāre Anita Auziņa un atklāja, ka novada iedzīvotāji centrā nodevuši slimības lapas, kārtojuši pabalstus. “Mēs dokumentus noskenējam, nosūtām attiecīgajai valsts institūcijai, pēc tam aizvedam. Cilvēkiem nav jābrauc uz Cēsīm, viss notiek operatīvi. Tie, kuri izmantojuši VPVKAC, bijuši pamierināti,” stāstīja sekretāre.

To, ka tāds klientu apkalpošanas centrs Pārgaujas novadā nepieciešams, viedokļi nav dalījušies. “Bija jāuzdrīkstas, lai šo projektu īstenotu. Pašvaldība par savu naudu droši vien tādu centru nebūtu izveidojusi. Pārmaiņas bija arī pamudinājums pašvaldībā sakārtot struktūru, lai iedzīvotājiem pakalpojumi būtu pieejamāki. Te varēs pakalpojumu saņemt ne tikai tie, kuri nāk uz pašvaldību samaksāt nodokli, pēc palīdzības vai risināt kādas problēmas, te ikviens novada iedzīvotājs varēs iegūt plašāku informāciju par sev svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar valsts institūcijām. Cilvēkiem ir izdevīgi visu nokārtot vienā vietā,” VPVKAC atklāšanā Stalbē sacīja Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents un atgādināja, ka mazos novados ir ļoti būtiski, lai nezustu saikne starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta direktors Māris Krastiņš, novērtējot pārgaujnieku paveikto, atzina, ka VPVKAC novadā liecina – pašvaldībai rūp iedzīvotāju intereses. “Centrs nav tāpēc, ka kāds tādu grib, bet tas cilvēkiem ir vajadzīgs. Pārgaujas novada pašvaldība viena no pirmajām pieteicās ministrijas piedāvājumam,” sacīja Māris Krastiņš.

VPVKAC iekārtošana Pārgaujas novada pašvaldībai izmaksāja nedaudz vairāk par diviem tūkstošiem eiro, apmēram desmit tūkstošus piešķīra valsts. “Ir iekārtots centra birojs, iegādāta nepieciešamā datortehnika un cits ikdienas darbā nepieciešamais, arī dators klientiem. Iedzīvotājiem te būs ērti,” atzina pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Baiba Zvejniece.

Vienotais klientu apkalpošanas centrs ierīkots pašvaldības ēkas plašajā vestibilā. Tas ir gaišs, klientiem ērts, jo vairs darbinieki nav jāmeklē kabinetos. VPVKAC strādā lietvedes konsultantes Nellija Lapšāne un Laima Poriete. “Vēl jāpierod jaunajā vietā. Noteikti būs daudz jāmācās,” “Druvai” sacīja Nellija Lapšāne. Kolēģi abām vēlēja vienmēr gaišu smaidu, labu garastāvokli un saprotošus klientus.

“Nākotnē aizvien vairāk mudināsim iedzīvotājus izmantot mūsdienu saziņas iespējas, bet vienmēr būs cilvēki, kuriem tās būs svešas, arī viņiem jābūt pieejamām valsts institūcijām. Skaidrs, ka reģionos un valsts nozīmes centros vairs nav vajadzīgi lieli valsts institūciju biroji. Reģionālais pazūd, bet pārāk liela institūciju koncentrācija nacionālajos centros vājina reģionus, politikai jābūt līdzsvarotai, lai pakalpojumi pieejami visiem,” sacīja Jānis Glazkovs un piebilda, ka pirms desmit gadiem daudz runāja par Vienas pieturas aģentūrām, šādiem centriem, tagad redzams rezultāts.