Ziņas

Sabiedrība

Vairākums deklarācijas iesniedz elektroniski

Elektroniskā vide kļūst pierastāka. Mazāk nekā desmitā daļa gada ienākumu deklarāciju saņemtas papīra formā, vairumam iesniedzēju izvēloties pārskatu sagatavot elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Foto: Marta Martinsone - Kaša

“Aptuveni pusotras nedēļas laikā Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņēmis gandrīz 300 tūkstošus gada ienākumu deklarāciju, un vairākums no tām ir iesniegtas elektroniski,” “Druvai”pavēstīja dienesta galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice – Mamaja.

Deklarācijas VID pieņem, sākot jau ar martu. Līdz svētdienas, 11.marta, vakaram iedzīvotāji iesnieguši 293 tūkstošus savus gada ienākumu pārskatus. Lai arī gada ienākumu deklarācijas sagatavošana ne mazumam cilvēku skan kā neiespējamā misija, tomēr iedzīvotāji šogad kļuvuši krietni aktīvāki. Iedzīvotāji cer at­gūt medicīnas vai izglītības pakalpojumos pārmaksātos nodokļus. 11 dienās saņemto pārskatu skaits veido trešo daļu no pērn kopumā iesniegto deklarāciju apjoma. VID prognozē, ka iesniegto deklarāciju kopskaitam vajadzētu sasniegt vienu miljonu.

E.Teice-Mamaja apstiprina – vis­intensīvākās gada ienākumu dek­larāciju pieņemšanā bijušas pirmās pāris dienas. Lai pēc iespējas ātrāk pretendētu uz pārmaksātā nodokļa atmaksu, savus ienākumu pārskatus 1.martā iesniedza 94 tūkstoši fizisko personu. Otrajā dienā šis skaits krities gandrīz uz pusi – 43 tūkstoši, bet nākamajās dienās bijis vēl mazāks. “Joprojām cilvēki aktīvi izmanto iespēju atgūt pārmaksātos nodokļus un turpina iesniegt deklarācijas. Dienā to skaits svārstās no 10 līdz 25 tūkstošiem,” norāda pārstāve.

Arī Gita Gredzena ,VID No­dokļu pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļa daļas Vidzemes otrās apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore, atzina, ka interese par iespēju ātrāk iesniegt deklarāciju jūtami lielāka nekā iepriekšējos gados. Viņa to skaidro ar iedzīvotāju plašāku informētību par iespēju. “Rindas ir no rīta līdz pat pieciem vakarā. Pirmajās dienās bija ļoti intensīvs darbs, pēc tam darba apjoms nedaudz samazinājās, bet joprojām ir liels,” novērojumos dalās G.Gre­dzena, prognozējot deklarāciju iesniegšanas aktivitātes samazināšanos vien mēneša beigās. VID pārstāve atzīst, ka pirmajās dienās klātienē bijis vairāk vecāka gadagājuma cilvēku. Vistica­māk, tas skaidrojams ar pensionāru izvēli iesniegt dokumentus taustāmā formā, kā arī biežāku saskarsmi ikdienā ar maksas veselības aprūpi. Kā vienu no lielākajiem iesniedzēju izaicinājumiem G. Gredzena atzīst katra attaisnotā dokumenta – čeka vai kvīts par saņemto veselības aprūpi un izglītības pakalpojumiem – reģistrēšanu. “2014., 2015.gadā tāda sistēma vēl nebija, jo tad ierakstījām tikai vienu kopēju summu par čekiem. Tagad ir sarežģītāk – katrs čeks jāieraksta deklarācijā – jāatšifrē datums, čeka nu­murs un summas. Tas ir darbietilpīgāks process,” skaidro nodokļu inspektore.

Par mācībām deklarāciju sagatavošanā vietējo iedzīvotāju interese bijusi maza. Cēsu nodaļas speciālisti cenšoties arī indivi­duā­li katram līdzēt apjukuma brīdī, apliecina VID pārstāve. Cēsīs klientu apkalpošanas centrā līdz 12. martam papīra veidā bija pieņemtas 577 deklarācijas. Centrā apmeklētājus pieņem trīs dienas nedēļā, šādu deklarāciju apjomu izdevies apstrādāt piecu darba dienu laikā.
No visām reģistrētajām deklarācijām 93% ir iesniegtas elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), informē Evita Teice-Mamaja. Atlikušie 7% apzinīgo nodokļu maksātāju deklarācijas iesnieguši papīra formā VID klientu apkalpošanas centros, valsts un pašvaldību vie­no­tajos klientu apkalpošanas ­centros, kā arī sūtot pa pastu.

Līdz šim visvairāk steidzīgo deklarāciju iesniedzēju bijis Rī­gā un Rīgas rajonā. No vidzemniekiem aktīvākie ir Valmieras (7,5 tūkstoši), Cēsu (7 tūkstoši) un Madonas (5,3 tūkstoši) iedzīvotāji. No Vidzemes bija saņemti aptuveni 35 tūkstoši deklarāciju – ap 12% no kopējā skaita.
Pēc VID teiktā pagaidām nav novēroti tehniski sarežģījumi dek­larāciju iesniegšanā. Starp biežāk pieļautajām kļūdām VID pārstāvji min dokumentu elektronisku neapvienošanu pirms iesniegšanas. Līdz ar to vairākkārt iznācis, ka 1.martā tikusi iesniegta deklarācija bez pielikumiem, bet jau nākamajā dienā pieteikts pārskata precizējums, pievienojot čekus par sevi vai ģimenes locekli. Vēl būtiska kļūda – iedzīvotāji dažkārt elektroniski iesniedz deklarācijas par tiem taksācijas gadiem, kuros deklarācija jau ir sniegta papīra veidā un saņemta nodokļa atmaksa. Lielā daļā elektroniski iesniegto precizējumu gadījumos iepriekš iesniegtie D4 pielikumi ar attaisnotajiem izdevumiem tiek izdzēsti. Tā rezultātā samazinās atmaksas summa. Līdz 11.martam jau saņemti ap 20 tūkstoši precizēto deklarāciju.