Ziņas

Sabiedrība

Vadītāji apstiprināti

Cēsu novada domes sēdē apstiprināti pašvaldības policijas un sociālā dienesta vadītāji, kuri vadīs jaunās struktūras, kas darbu sāks no 1.janvāra.

Deputāti atbalstīja personāla atlases komisijas virzītos kandidātus – Guntaru Norbutu paš­valdības policijas priekšnieka amatā un Aināru Judeiku sociālā dienesta vadītāja amatā. Abi šīs struktūrvienības, kas gan pašreiz aptver tikai bijušā Cēsu novada teritoriju, vada arī šo­brīd.

Jau rakstīts, ka saistībā ar jaunā novada izveidošanu domes deputāti lēma par šo struktūru reorganizāciju, izveidojot pašvaldības iestādi “Cēsu novada pašvaldības policija”, kā arī, apvienojot visu septiņu bijušo novadu sociālos dienestus, izveidot Cēsu novada Sociālo dienestu kā pašvaldības iestādi. Tā kā tās būs jaunas iestādes, uz to vadītāju amatiem tika izsludināts atklāts konkurss.

G. Norbuts īsumā izklāstīja savu redzējumu, atbildēja uz jautājumiem. Deputāte Elīna Stapulone gribēja saprast, ko G. Norbuta redzējumā nozīmē sešas štata vietas, kas iezīmētas kā nepilna laika policisti, kuri veiks aizstājēju funkciju. Paskaidrojums bija tāds: reizēm kāds patruļas policists ir atvaļinājumā vai slims, tad tiek izmantoti aizstājēju pakalpojumi. Šāda izvēle arī tāpēc, lai nav jāmaksā virsstundas pilna laika policistiem, kas pašvaldībai izmaksā dārgāk, jo par virsstundām ir dubulta darba samaksa. Aizstājēji lielākoties ir Valsts policijas darbinieki, brīvajā laikā var aizstāt pašvaldības policijas darbiniekus, saņemot atalgojumu par nostrādātajām stundām.

E. Stapulone jautāja, vai tas neietekmē darba kvalitāti, ja, beidzot maiņu vienā darbā, uzreiz sāk nākamo. G. Norbuts norādīja, ka tiek sekots līdzi , lai starp maiņām būtu vismaz diennakts brīva: “Man galvenais ir darba kvalitāte un iedzīvotāju drošība.”

Deputāts Andris Mihaļovs norādīja, ka atbalstīs izvirzīto kandidatūru, jo pazīst G. Norbutu ilgus gadus un var uzteikt viņa godaprātu, darbaspējas, drošsirdību un gribu.

G. Norbuts saņēma vienbalsīgu deputātu atbalstu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins, iepazīstinot deputātus ar sociālā dienesta vadītāja amata pretendentu, norādīja, ka komisiju pārliecināja A. Judeikas nākotnes redzējums, kas vērsts uz dienesta attīstību, modernizāciju, darba efektivitātes nodrošināšanu, kvalitātes uzlabošanu, maksimāli saglabājot pakalpojumu pieejamību klientiem visattālākajās vietās.

E. Stapulone jautāja par iespēju ietaupīt līdzekļus jaunizveidotajā sociālajā dienestā, un A. Judeika norādīja, ka apvienoto novadu septiņos dienestos ir samērā liels administratīvais bloks tieši vadītāju līmenī. Jaunajā struktūrā šo amatu skaits varētu tikt samazināts, tātad ietaupītos līdzekļi. Savu pienesumu dotu arī tehnoloģiju izmantošana, nodrošinot elektronisko dokumentu apriti.

A.Judeika arī atzīmēja, ka ir atšķirības starp darbu pilsētā un laukos, izstrādājot nākotnes modeli, tas būs jāņem vērā un situācijas jārisina individuāli. Uz to E. Stapulone jautāja, kur vairāk darbiniekiem ir cilvēkmīlestības, un    A. Judeika norādīja, ka laukos. Viņš amatā tika apstiprināts, 17 deputātiem balsojot par, vienam – atturoties.