Ziņas

Sabiedrība

Uzzina eksāmenu rezultātus

Secinājumi būs vēlāk. Priekuļu vidusskolas direktores vietniece Baiba Karlsberga (no kreisās) un direktore Iveta Apine, pārskatot 12. klases iegūtos vērtējumus centralizētajos eksāmenos, ar secinājumiem nesteidzas. Foto: Indars Krieviņš

Tikai tagad vidusskolu beidzēji uzzinājuši izlaiduma eksāmenu rezultātus. Kādi tie ir, absolventi vērtē paši.

Pedagogi, skolu vadība vis­pār­izglītojošās vidusskolās vēl nav gatavi sniegt analīzi par izlaiduma klašu parādītajām zināšanām eksāmenos.

Amatas novada apvienotajā Izglītības pārvaldē “Druvu” informēja, ka visi skolēni lauku vidusskolās – Nītaurē, Līgatnē, Vecpie­balgā, Jaunpiebalgā, Raunā, Prie­kuļos – sekmīgi beiguši vidusskolu. Katra jaunieša zināšanas latviešu un angļu valodā, kā arī matemātikā ir novērtētas procentos, un maksimālā “atzīme” ir simts procenti. Lai centralizēto valsts eksāmenu darbu ieskaitītu, jāpārsniedz piecu procentu barjera.

Eksāmenu rezultāti skolās tiks analizēti augustā, kad pedagogi atgriezīsies no atvaļinājuma. Tad arī Izglītības un zinātnes ministrija būs veikusi šī gada absolventu eksāmenu rezultātu analīzi. Kopš absolventu zināšanas tiek izteiktas procentos, skolām ir daudz lielākas iespējas salīdzināties. To var darīt ar jebkuru skolu Latvijā. Var redzēt arī citu skolu izaugsmi. Ņemot vērā, ka starp Latvijas skolām notiek sīva konkurence izglītības kvalitātes paaugstināšanā, ar centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzināšanu mācību iestāžu vadība tagad izzina savas skolas sasniegumu.

Jaunpiebalgas vidusskolas direktore Ulla Logina jau tagad jūtas gandarīta par to, ka šī gada absolventiem ir vēl labāki rezultāti nekā pagājušā gada izlaiduma klasei. Klases parādītās zināšanas kopumā par desmit procentiem augstākas. Ļoti labi nokārtoti eksāmeni angļu un latviešu valodā. Tie, kas Jaunpiebalgā kārtojuši izvēles eksāmenu krievu valodā un bioloģijā, uzrādījuši pat lieliskus rezultātus. “Tagad ir vasara, skolotāji atvaļinājumos, arī es esmu ar audzēkņiem Dziesmusvētkos, tāpēc konkrētus skaitļus vaicājiet augustā,” sacīja U. Logina.

Priekuļu vidusskolas direktore Iveta Apine un direktores vietniece Baiba Karlsberga uzsvēra to pašu – ka absolventu rezultātu analīzi veiks tikai tad, kad būs zināmi vērtējumi par visu Latviju. Pedagoģes domā, ka salīdzināšana tikai ar iepriekšējā gada klasi nav objektīva. Priekuļu 14 absolventi visus eksāmenus ir nokārtojuši sekmīgi. Ļoti labs līmenis parādīts angļu valodā. Strādājot papildus ar skolēniem, kuriem ne pārāk labi padevusies matemātika, cerētais ir sagaidīts. Neviens nav izkritis, bet par to pedagogiem Priekuļos pirms eksāmena bijušas bažas. Jāatceras arī, ka Rīgas skolotāji jau maijā izteica pretenzijas Valsts Izglītības satura cent­ram par nepiedodami grūtiem uzdevumiem matemātikā. Tie veidoti tā, lai skolēns izkristu vai saņemtu zemāku vērtējumu, ja papildus formulu pielietojumam nespēj paskaidrot, kā un kāpēc rīkojies, risinot uzdevumu.
Vakar Priekuļos pēc eksāmenu vērtējuma vēl nebija atnākuši divi skolēni, jo viņi atrodas Rīgā, Dziesmu­svētkos. Pārējiem vērtējumu lapas izdrukātas. Jaunieši atnākuši uz kanceleju, lai parakstītos par saņemšanu, un devušies prom. Ja vidējā un vecākā paaudze brīnās, ka paziņošana par vidējās izglītības iegūšanu notiek pēc tam, kad izlaiduma balle jau nosvinēta, tad jauniešiem šķiet, ka tieši tā tam jābūt.

Priekuļu vidusskolas absolvente Nikola Kovaļevska novērtējumu savam trīs gadu mācību un sabiedriskajam darbam saņēma tieši izlaidumā. Pedagogi un skolasbiedri vairākumā bija balsojuši, ka Nikola pelnījusi saņemt valsts piešķirto izcila absolventa stipendiju 500 eiro apmērā. Arī Priekuļu novada dome bija lēmusi, ka 2018. gada izcilākā absolventa balva, neatkarīgi no tā, kādi būs centralizēto eksāmenu rezultāti, pienākas Nikolai Kovaļevskai. Mācībās vidējais vērtējums viņai bija 8,1 balle.

Priekuļu vidusskolas 12. klases audzēkņi ar lielām bažām gaidījuši eksāmenu. “Pēdējā klasē visi kopā ar skolotāju cīnījāmies, lai matemātika nevienu neiegāztu,” teic Nikola. “Tā kā matemātikā man bija astoņas balles, uzzināt, ka eksāmenā ir tikai 50 procenti no rezultāta, nebija patīkami.” Taču ar veikumu valodās absolvente ir ļoti apmierināta, eksāmenā zināšanas un prasmes apliecinātas ļoti labi – latviešu un krievu valodā ar 81 un 79 procentiem. “Tikai pēdējā mēnesī izlēmu, ka studēšu Rīgas Stradiņa universitātē. Lai iestātos, nepieciešams centra­lizēti kārtot arī eksāmenu bioloģijā. 66 procentus nopelnīju tāpēc, ka tikai pēdējā mēneša laikā gatavojos eksāmenam,” par novēloti pieņemtu lēmumu saka Nikola Kovaļevska, bet neatmet cerības studēt.