Ziņas

Sabiedrība

Uzņēmējs turpina darboties skolas telpās

Izdevīgi abām pusēm. Līdz šī gada decembra beigām Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā turpinās darboties uzņēmēja Edmunda Sprūdža veidotā "Mazā Brīnumzeme". Par iegūtajiem nomas līdzekļiem skola iegādājas sev nepieciešamo, uzlabojot skolēnu ikdienu un mācību procesu.Foto: Māris Buholcs

Sākoties jaunajam mācību gadam, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā turpina darboties arī uzņēmēja Edmunda Sprūdža veidotā “Mazā Brīnumzeme”, aizņemot divas skolas telpas.

Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina “Druvai” norāda, ka sākotnēji uzņēmējam telpas tika iznomātas uz vasaras mēnešiem, kad skolēniem ir brīvlaiks, taču tagad nomas līgums pagarināts līdz 31. decembrim.

“Sākumā lēmām uzņēmējam palīdzēt un telpas iznomājām. Īpaši vasarā nākam pretim arī dažādu pasākumu organizatoriem, skolu klases, zāles iznomājam. Par iegūtajiem līdzekļiem skolai ir iespēja ko iegādāties. Arī Pastariņa sākumskola šogad iegūtos finanšu līdzekļus veiksmīgi ieguldīja saimnieciskajā darbībā,” norāda L. Kokina.

Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas direktore Ravita Blaževica skaidro, ka “Mazo Brīnumzemi” pārstāvošie uzņēmēji februārī vērsās pie skolas vadības ar lūgumu uz laiku izīrēt telpas. Rūpīgi izvērtējot “Mazās Brīnumzemes” projekta atbilstību izglītības iestādes videi un bērnu drošībai, 1. maijā tika noslēgts līgums par telpu īri līdz 31. augustam. Taču 1. septembrī “Mazās Brīnumzemes” pārstāvji izteica vēlmi līgumu pagarināt vēl uz trim mēnešiem.

Mācību iestādes vadītāja R. Blaževica skaidro: “Ņemot vērā, ka šīs divas telpas – balto zāli un vienu mācību klasi – skola šobrīd nelieto, tika pieņemts lēmums līgumu pagarināt.

Skolā ir 10 klašu komplekti, bet skola ir piemērota 12 klašu komplektiem, tas nozīmē, ka telpu pietiek. Lēmumu par telpu izīrēšanu lielā mērā noteica arī “Mazās Brīnumzemes” maksātā īres maksa, kas dod pienesumu mācību iestādes budžetam. Līgums par telpu īri ir saskaņots ar pašvaldību un atbilst pašvaldības noteiktajiem telpu īres nosacījumiem. Tas nozīmē, ka skola var rēķināties ar šo summu un turpmākajos izdevumos ieplānot gan Baltās zāles kosmētisko remontu, lai to pastāvīgi varētu izmantot bērni, gan arī segt dažādas citas skolas ikdienas vajadzības. Rēķinoties ar šo materiālo pienesumu, jau ir iegādāts sporta inventārs 400 eiro vērtībā,” stāsta mācību iestādes vadītāja R. Blaževica. Viņa uzsver, ka skolas kolektīvs uzskata – šis solis ir pareizs, jo saskata vairākus pozitīvus aspektus.

“Domāju, ka šis lēmums ir izglītību veicinošs, pilsētas kopējo stratēģiju atbalstošs, bērniem draudzīgs un drošs, kā arī veiksmīgi papildina skolas budžetu,” komentē R. Blaževica.

Skolas vecāku padomes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Krastiņš arī saskata vairākas pozitīvas iezīmes, bilstot, ka “nevajag komercializēt skolu, ja tas traucē tiešajam mācību darbam, bet, ja skolā pietiek telpu un izrādās, ka ir vēl brīvas, kādēļ tās lai uz laiku neizīrētu? Turklāt tas ir finansiāls pienesums mācību iestādei. Uzskatu, ka nekas slikts nav noticis”.

R. Blaževica uzsver, ka kopā ar “Mazo Brīnumzemi” plānots arī realizēt projektu, kurā Brīnumzeme iesaistīs Pastariņa sākumskolas bērnus ekspozīcijas veidošanā par Cēsu vēsturi un tādējādi arī viņi gūs jaunas zināšanas par Latvijas vēsturi, attīstīs praktiskās iemaņas modelēšanā un interesi par inženierzinātnēm, kā arī dos ieguldījumu Cēsu attīstībā. “Domāju, “Mazā Brīnumzeme” ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kuru interesē ne tikai materiālas vērtības, bet arī Cēsu pilsētas un sabiedrības labklājība,” sacīja Ravita Blaževica.