Ziņas

Sabiedrība

Uzņēmēji domā arī par novada attīstību

Ko pārrunāt netrūkst. Raunas novada uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji apspriež paveikto un runā par nākotni: (no kreisās) uzņēmējs Raitis Kalējs, pašvaldības vadītāja Evija Zurģe, uzņēmējs Ilmārs Ceriņš, uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante Inita Dzenīte, lauksaimniece Dace Neiberga.Foto: Sarmīte Feldmane

Raunas novadā aktīvi strādā gandrīz 70 dažādu nozaru un lieluma uzņēmumi. Sadarbība ar pašvaldību kopumā visiem uzņēmējiem laba, dažs vairāk, cits mazāk izmanto vietējās varas piedāvājumu iesaistīties kopīgos projektos, izmantot tās atbalstu. Par to, kas veicies un kas jāpilnveido, pašvaldība ar vietējiem uzņēmējiem sprieda tradicionālajā tikšanās reizē.

“Novada uzņēmēji šogad īstenojuši daudzus projektus, kas ir solis uz priekšu attīstībā. Prieks, ka mūsējie saņēmuši balvas gan nozaru konkursos, gan pratuši konkurēt Vidzemē un Latvijā,” sacīja pašvaldības uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante Inita Dzenīte.

Pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru novada uzņēmējiem regulāri rīko dažādas mācības, kā arī informē par nozares aktualitātēm. Dome arī rīkoja grantu konkursu, kurā uzņēmēji varēja saņemt paš­valdības finansējumu kādas attīstības idejas īstenošanai. Tā, izmantojot piešķirto naudu, Raunā “Siera ražotne” ceps polārmaizi. Pirms konkursa notika mācības par projektu rakstīšanu. “Diemžēl grantu konkursā pieteicās tikai divi uzņēmēji. Tā ir iespēja, ko uzņēmējiem vērts izmantot. Var­būt kādam dokumentu kārtošana šķita par sarežģītu, jo prasām, lai viņi apzina ieplānoto tirgus nišu, lai izanalizē konkurentu piedāvājumu, lai prot prezentēt, pamatot savu ideju. Lai redzam, ka būs ieguvums pašvaldībai, vietējiem iedzīvotājiem, novadam,” sacīja Inita Dzenīte.

Pavasarī pēc tūrisma saimniecības “Jaun- Ieviņas” saimnieka Ulda Rudzīša iniciatīvas pieci novada uzņēmēji, kuri saistīti ar tūrismu, iedzīvināja jaunu suvenīru – Raunas dālderi. Tam ir gan sava leģenda, gan noteikta naudas vērtība, gan gaumīgs iesaiņojums. “Raunas dālderis ir suvenīrs, par kuru pie citiem vietējiem uzņēmējiem var nopirkt viņu ražoto preci. Tā izdarījuši tikai pāris tūristu, gandrīz visi, kas nopirkuši dālderi, to iegādājušies kā Raunas suvenīru. Interesi izrādījuši arī citi uzņēmēji, šī ideja jāturpina,” pastāstīja Uldis Rudzītis, bet Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatore Justīne Buliņa piebilda, ka aizvien vairāk centrā iegriežas ekskursanti, kuri jau zina par dālderi un vēlas to nopirkt.

Katru gadu pašvaldība nosaka profesijas, kas gan domei, gan uzņēmējiem vajadzīgas, un ir gatava studentiem maksāt stipendijas – desmit mēnešus gadā pa simts eiro. Līdz šim par nepieciešamākajiem speciālistiem novadā bija noteikts arhitekts un medicīnas māsa, mediķa problēma vairs nav aktuāla, bet tiek maksāta stipendija arhitektūras studentam. Sa­vu­kārt uzņēmējs, kurš pēc studijām dos darbu arhitektam, seko, kā veicas mācībās. Uzņēmēji informēja, ka patlaban trūkst profesionālo skolu beidzēju, kuri gribētu un prastu strādāt. Izskanējis arī, ka nepieciešams pašvaldības policists.

Pašvaldība saņēmusi piedāvājumu iegādāties kādu vairāku dzīvokļu māju Raunas centrā. Uz­ņēmēji atzina, ka tā ir pārāk sliktā stāvoklī un nav vērts to pirkt, jo būs nesamērīgi daudz jāiegulda. Domes priekšsēdētāja Evija Zur­ģe ar uzņēmējiem apsprieda arī citas iespējas, lai strādniekiem būtu, kur dzīvot. “Diemžēl Raunā ir ļoti daudz tukšu dzīvokļu. Īpašnieki tos neizīrē,” bilda domes vadītāja. Uzņēmēji bija ar mieru, ka kopā ar pašvaldību varētu meklēt risinājumus, jo viņi ir gatavi iegādāties dzīvokļus, kurus varētu izīrēt saviem darbiniekiem.

Uzņēmēji un pašvaldība vēl vienojās, ka turpinās tradīciju un februārī rīkos balli.