Ziņas

Sabiedrība

Uzlabota Kocēnu pamatskolas ēkas energoefektivitāte

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un Kocēnu novada domes finansētā projekta laikā Kocēnu pamatskolas ēkā veikti energoefektivitāti paaugstinoši būvdarbi, aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Pirms būvdarbu veikšanas Kocēnu pamatskolas ēkā – Kokmuižas pilī, kas tās pašreizējā veidolā pārbūvēta 19.gadsimta vidū un pieņemta ekspluatācijā 20.gadsimta trīsdesmitajos gados, un piebūvē, kas celta 1967.gadā – tika konstatētas vairākas būtiskas problēmas, kas ietekmēja ēkas energoefektivitāti – neefektīva apkures sistēma – ēkas apsildīšanai nepieciešamā siltumenerģija tika saražota ar gāzes apkures katlu, kas rada augstu CO2 izmešu daudzumu un ir salīdzinoši neekonomisks risinājums apkures nodrošināšanai, augsts siltumenerģijas patēriņš, ko veicināja siltuma zudumi norobežojošās konstrukcijās, kā arī fiziski novecojuši un bojāti logi muižas ēkā. Aktuāla problēma skolas ēkas jaunajā korpusā bija svaigā gaisa pieplūde – ikdienā klašu telpas nācās vēdināt, izmantojot piespiedu vēdināšanu, atverot logus. Tāpat ēkā netika ražots karstais ūdens.

Projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Kocēnu pamatskolā siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana” laikā energoauditā konstatētās problēmas risinātas gan no ekonomiskā, gan ekoloģiskā aspekta. Būvdarbu rezultātā palielināta norobežojošo konstrukciju siltumnoturība, nodrošinot siltumenerģijas zudumu samazinājumu par 287,414 MWh gadā, salīdzinot patēriņu apkurei pirms projekta īstenošanas 463,576 MWh un pēc būvdarbu veikšanas 176,162 MWh gadā. Veikta piebūves fasādes siltināšana, tostarp veicot papildu siltināšanu jau nosiltinātajām sienām visā to garumā līdz jumta paneļiem ar putupolistirolu 20 cm biezumā un izveidojot ventilējamo fasādi ar skaidu cementa plākšņu apdari, kā arī īstenojot cokola un jumta pārseguma siltināšanu un veicot durvju nomaiņu. Logu nomaiņa piebūvē veikta 2013.gadā, ko finansēja no pašvaldības budžeta. Energoefektivitāti paaugstinoši darbi veikti arī muižas ēkā – siltināti ēkas bēniņi, veikta logu nomaiņa uz koka logiem ar augstu siltumnoturību.

Projekta laikā izbūvēta ventilācija ar rekuperācijas sistēmu, lai iegūtu papildu siltumenerģiju no aizplūstošā gaisa. Lai nodrošinātu maksimālu komforta līmeni, ventilācijas iekārtas aprīkotas ar priekšsildīšanas sistēmu, kas nodrošina svaigā gaisa uzsildīšanu pirms tā ievadīšanas telpā, kā rezultātā visas dienas garumā ēkā nodrošinās svaiga gaisa apmaiņu.

Iekšējās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas rezultātā palielināta tās efektivitāte, paredzot iespēju atsevišķi regulēt katra korpusa, stāva un telpas apsildi. Siltumenerģijas ražošanai uzstādīts zemes siltumsūknis, kura sistēma ievietota dīķī aiz skautu mājas. Papildus projekta aktivitātēm pašvaldība nodrošinās siltā ūdens padevi skolas ēdināšanas blokam un sanitārajām telpām.

Energoefektivitātes rādītāju paaugstināšanai veikta muižas ēkas trešā stāva koka konstrukciju rekonstrukcija kompleksi ar iepriekš neparedzētiem pasiju pastiprināšanas darbiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 623 239 eiro, no kuriem KPFI finansējums ir 239 904 eiro un Kocēnu novada domes līdzfinansējums – 383 335

LETA