Ziņas

Sabiedrība

Uzlabo pilsētas siltumapgādi

Cēsu novada domes sēdē apstiprināts siltumapgādes uzņēmuma “Adven Latvia” iesniegtais 2023. gada investīciju plāns, kas paredz nozīmīgus ieguldījumus centralizētās siltumapgādes tīklu uzlabošanā un paplašināšanā.

Investīciju plāns paredz Cēsu pilsētas maģistrālo un atzaru siltumtīklu pārbūvi un paplašināšanu, pēc klientu pieprasījuma veidojot jaunus pieslēgumus. Kopumā pilsētā ieplānoti vairāk nekā desmit jauni siltumtīkla pieslēgumi, kas tiks izbūvēti Raunas, Pļavas, Raiņa, Valmieras un Caunas ielā. Šo darbu kopējā plānotā summa pārsniedz pusmiljonu eiro. Maģistrālo un atzara siltumtīklu pārbūvei Raunas ielā plānots ieguldīt gandrīz 100 tūkstošus eiro.

“Adven Latvia” klientu attiecību vadītāja Ieva Vaivode norāda, ka dabasgāzes cenas kāpums veicinājis iedzīvotāju un uzņēmumu interesi par pieslēgšanos pilsētas centralizētajam siltumapgādes tīklam: “Tas ne tikai nozīmē jaunu siltumtīklu pieslēgumu attīstību, bet arī tādu pieslēgumu veidošanu, kas ir ar perspektīvu jaunu objektu pieslēgšanai nākotnē. Jaunu siltumtīklu pieslēgumu attīstība vienlaikus veicinās arī dabasgāzes izmešu samazinājumu Cēsu pilsētā.”

Veiks arī uzlabojumus katlumājās, tostarp 800 kW šķeldas katla uzstādīšanu un kurināmā noliktavas izbūvi katlumājā Turaidas ielā 7 par plānoto summu 500 tūkstoši eiro. Iecerēts veikt arī katlumājas rekonstrukciju Bērzaines ielā 31 par plānoto summu 630 tūkstoši eiro. Investīciju plānā minēti vēl vairāki darbi, lai uzlabotu siltumapgādi.

“Adven Latvia” tehniskais direktors Egils Kampuss atzīmē, ka pērn Cēsu siltumapgādes tīklam pieslēgtas vairākas dzīvojamās mājas un objekti gan Tu­raidas, gan Bērzaines ielas kvartālā, kas liek plānot papildu šķeldas katla uzstādīšanu katlumājā Turaidas ielā 7: “Tāpat šobrīd norisinās iepirkuma process par katlumājas izbūvi Bērzaines ielā 31, kas veicinātu energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.”