Ziņas

Sabiedrība

Uz “Urdu” iepazīt vidi

Vienkārši 3K. Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda” vides iepazīšanai un izzināšanai tagad pieejama arī dabas koncertzāle, āra dabas klase, Latvijas iežu un minerālu kolekcija.Foto: No albuma

Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda” bija sabraukuši tie, kuri domājuši, līdzdarbojušies, īstenojuši idejas, lai šo vietu attīstītu.

“Urda” ir vides izglītības centrs, kas atrodas Daibē, Pār­gaujas novadā. Maijā tika atklāta ēka, kurā ar mūsdienu tehnoloģijām aprīkota eksperimentu klase, bet pagājušonedēļ atklāja parka darbībai nozīmīgu infrastruktūru, kurai dots nosaukums 3K.

“ “Urda” – universāla, radoša dabaszinātņu mācību vieta. Te var mācīties par vidi, vidē un videi. Skolā bērni iegūst pamatzināšanas, bet pie mums tās var papildināt, ne jau sēžot un klausoties, bet paši darbojoties,” stāsta “Urdas” vadītāja Dace Lāce un uzsver, ka parka uzdevums ir nodrošināt dabaszinātnēs balstītas mācības, radīt kvalitatīvas izmaiņas cilvēku domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi jau šodien un nākamībā. “Urdā” ko jaunu un noderīgu uzzinās pirmsskolas vecuma bērni un skolēni, vidējā paaudze un pensionāri. Te plašs darbības lauks arī studentiem un pētniekiem.

“Urdas” veselības, pārdomu un izziņas takas, pļava ārstniecības augu iepazīšanai un ievākšanai, purva taka un garšaugu dārzs, kukaiņu māja, atrakciju laukums un šķēršļu josla jau ieguvuši popularitāti, ir arī orientēšanās un velo trase. Tie, kuri, vērojot dabu, izstaigājuši dabas taku, nonāk 3K, vietā, kas sagaida dabas takas beigās. Pati daba norādīja, kādai tai jābūt. Ejot cauri mežam, pēkšņi iznāc klajumā, kur jūties kā amfiteātrī. Te tapa 3 K,” stāsta projekta 3K vadītāja Dženita Katiša un paskaidro, ka nosaukumu 3K veido: dabas koncertzāle, āra dabas klase, Latvijas iežu un minerālu kolekcija. Te ir mājīgs namiņš, kur klusumā pasēdēt un pārrunāt redzēto, atvilkt elpu. Te var apskatīt un aptaustīt Latvijas iežus un minerālus, iepazīt to daudzveidību. Te var kāpt uz skatuves un, kā saka D.Katiša, “kaut vai runāt latviešu tautasdziesmas par dabu, tā mācoties gan dabas mācību, gan latviešu folkloru”. Iecerēta arī zemūdens vērošanas platforma, ūdens turbīna – strūklaka un ar video kameru aprīkots skudru pūznis.

“Lai “ZAAO” Daibes poligonā, kas tepat līdzās, nebūtu jāveido vēl viens atkritumu kalns, iedzīvotāji jāmāca, lai veikalā skatās, ko pērk, un padomā, kur paliks iepakojums un pārējais nevajadzīgais. Vai vērts divreiz maksāt – vispirms nopirkt, tad maksāt par atkritumiem,” pārdomās dalās SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais un atzīst, ka, ieraugot, kā strādā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, kā cita pēc citas iebrauc mašīnas ar atkritumiem, kā tos šķiro, sagatavo pārstrādei, kā apglabā, ikvienam rodas pārdomas, kā mēs bieži vien izturamies pret vidi. “Vides izglītība ir pamats tam, kādā vidē dzīvosim nākotnē. “Urdas” moto – domāt, meklēt, atklāt,” saka A.Sirmais.

“Urda” tiks sertificēta kā naci­onālais interešu izglītības centrs. Patlaban “Urdas” programmas ir licencētas Pārgaujas novada paš­valdībā. Iecerēts, ka gadā “Urdu” apmeklēs ap trīs tūkstošiem interesentu. Plānots arī rīkot dažādus pasākumus, kurus varēs apmeklēt ikviens. Tā šosestdien un turp­māk katra mēneša otrajā sestdienā notiks Ģimeņu diena.
“Urdas” mācību programma un saturs tiek veidots sadarbībā ar Latvijā pazīstamajām augstskolām – Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti, Lauksaim­niecības universitāti un citām, arī Dabas aizsardzības pārvaldi, Dabas muzeju, Tartu Leduslaik­meta muzeju, UNESCO, Ziemeļ­valstu Ministru padomes biroju Latvijā, vispārējās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem. Mā­cībās būs iespēja padziļināti iepazīties ar dažādām atkritumu apsaimniekošanas, biogāzes ražošanas, ūdens attīrīšanas, siltumapgādes, vēja ģeneratoru, kompostēšanas un elektrības iegūšanas iekārtām.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika pakavējas atmiņās, ka 90.gadu sākumā Zviedrijā bijusi līdzīgā parkā. “Toreiz domāju, vai arī Latvijā var būt kas līdzīgs. Var, un pat vēl labāk. Te cilvēkus izglītos par globālām problēmām, liks aizdomāties par saprotamām lietām,” saka B.Moļnika. Ziemeļ­valstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ērik­sons atgādina, ka daba un tehnoloģijas izglītības pamatā aizvien populārākas kļūst arī Ziemeļ­valstīs. “Mēs nevaram atļauties ražot atkritumus, tāpēc viss, ko lietojam, jāuztver kā nākamā ražošanas cikla izejmateriāls. Vēl svarīgāk pievērst uzmanību videi, kurā dzīvojam,” teic S.Ēriksons un uzsver, ka “Urda” ir vieta, kur mācīties, gūt izpratni un apmainīties domām.