Ziņas

Sabiedrība

Uz skolu ar ārsta izziņu

DRĪKST! Astoņgadīgais Rolands Fjodorovs ir saņēmis atļauju no ģimenes ārsta, lai aktīvi varētu iesaistīties sporta stundās. Par to priecājas arī mamma Kristīne. Foto: MĀRIS BUHOLCS

Sākoties mācību gadam, skolēniem un viņu vecākiem jāsarūpē ne vien mācību piederumi un apģērbs, bet arī ģimenes ārsta izziņa. Tā nepieciešama, lai bērns atbilstoši savam veselības stāvoklim varētu piedalīties sporta nodarbībās un pēc mācību programmas pildīt noteiktos normatīvus. To, ka ārsta izziņas, gluži tāpat kā citi dokumenti, ir svarīgas, apstiprina Līvu pamatskolas direktore Antra Gabranova. “Sākoties jaunajam mācību gadam, ārsta izziņas par skolēnu veselības stāvokli gaidītas. Protams, pirmajā sporta nodarbībā tās vēl var nebūt, jo smagas fiziskās aktivitātes vai vispār aktivitātes ir minimālas. Saprotams arī tas, ka vasaru bērni, iespējams, pavadījuši citviet, piemēram, dzīvojot pie vecmammas vai citiem radiniekiem, tāpēc laika trūkuma vai ģimenes ārsta noteiktā darba laika ierobežojuma dēļ to nav izdevies saņemt. Sporta nodarbībās bērni, kuriem nav ģimenes ārsta izziņas, var piedalīties, bet nevar veikt sportiskas aktivitātes, jo tā ir liela atbildība, kura gulstas uz sporta skolotāju. Nezinot bērnu veselības stāvokli, pedagogs neuzņemas risku. Ja arī turpmākās sporta nodarbības tiek apmeklētas bez ģimenes ārsta izziņas, tad skolēns tiek uzraudzīts, bet iesaistīšanās stundā ir liegta. Tas, protams, ietekmē vērtējumu,” skaidro Līvu pamatskolas direktore.

Savukārt Rāmuļu pamatskolas direktore Ija Brammane uzsver, ka skolēniem pirmajā sporta stundā tiek prasīta ārsta izziņa. “Sporta skolotājiem ir jābūt informētiem par bērnu veselību, lai izvairītos no neparedzētiem nelaimes gadījumiem. Ir bērni, kuri, uzsākot skolas gaitas vai tās turpinot, jaunajā mācību iestādē ierodas ar dažādām veselības problēmām, kas, piemēram, saistītas ar nespēju izturēt intensīvu slodzi. Tas, manuprāt, ir jāzina ne tikai sporta skolotājiem, bet arī deju pasniedzējiem, jo dejošana arī ir uzskatāma par fizisku aktivitāti,” tā Rāmuļu pamatskolas direktore.

Ģimenes ārste Gunta Kaugare norāda, ka skolēni augusta beigās un septembra sākumā nāk pie ārstes, lai saņemtu izziņu par veselības stāvokli. “Katram reģistrētajam pacientam gadu no gada tiek veikta profilaktiskā apskate. Balstoties uz iepriekšējo gadu apskatēm un veselības stāvokli, ģimenes ārsts izraugās vispareizāko risinājumu. Piemēram, bērnam ir šķība mugura, bet ne vecāki, ne pats bērns to nezina, tad ārsta pienākumos ietilpst izvēlēties vispiemērotāko veidu, kā risināt šo problēmu. Ģimenes ārstu pienākums ir risināt problēmu tās sākumā, nevis tad, kad kaite jau ielaista un liek par sevi manīt,” teic G. Kaugare.

Cēsnieces Kristīnes Fjodorovas dēls, astoņgadīgais Rolands uzsāks mācības 2.klasē. Mamma par pienākumu uzskata bērnu aizvest pie ģimenes ārsta. “Manuprāt, tā ir abpusēja sadarbība, jo gan vecākiem, gan skolas darbiniekiem ir drošība, ka bērns ir vesels un sporta stundās var pilnvērtīgi piedalīties. Ne visi bērni vasarā bijuši aktīvi, tāpēc, lai nebūtu nevajadzīgs risks, pirms skolas sākuma no ģimenes ārsta obligāti vajadzētu saņemt izziņu,” domās dalās Rolanda mamma. Viņa gan uzskata, ka sporta stundām būtu jānotiek biežāk. “Manuprāt, to ir par maz, tāpēc dēls tiek nodarbināts ārpusskolas aktivitātēs. Mūsdienu bērni labāk pavadītu laiku pie datora, bet vecāku pienākums ir bērnus mazliet pabakstīt,” piebilst Kristīne Fjodorova.