Ziņas

Sabiedrība

Uz pašvaldību ar militāro pieredzi

Ievēlēts. Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora amatā ievēlēts Kaspars Auziņš, kurš pirms tam 30 gadus darbojies militārajā jomā. Foto: Jānis Gabrāns

Par Cēsu novada izpilddirektoru deputāti ārkārtas sēdē vienbalsīgi apstiprināja Kasparu Auziņu.

Kopš šī gada aprīļa K.Auziņš ir izdienas pensijā, pirms tam 30 gadus strādājis NBS Speciālo uzdevumu vienībā, pēdējais amats šajā struktūrā – plānošanas un operatīvās pārvaldes priekšnieks. Precējies, ģimenē aug četri bērni, kopš 2019.gada ģimene dzīvo Cēsīs.

Domes izsludinātajā konkursā uz izpilddirektora amatu pieteicās 13 pretendenti, vēl viens iesniegums tika saņemts pēc noteiktā termiņa, tāpēc šis kandidāts netika vērtēts. Izvērtēšana notika vairākās kārtās, piesaistot personāla atlases speciālistus, līdz nonāca līdz vienam kandidātam, kurš tika virzīts apstiprināšanai.

Pirms domes sēdes notika deputātu apvienotās komitejas sēde, kurā kandidātu iztaujāja, vienbalsīgi nolemjot virzīt K. Auziņu apstiprināšanai amatā. Domes sēdē amata pretendents īsi iepazīstināja ar sevi un amata redzējumu. Par savu svarīgāko motivāciju viņš minēja ieinteresētību attīstīties pašam un veicināt novada attīstību.

Iepazīstinot ar jautājumiem, kam paredz pievērst uzmanību, K. Auziņš minēja sadarbību gan nozaru, gan starpnozaru līmenī: “Svarīgs punkts ir procesu vienkāršošana jeb procesu birokrātijas samazināšana. Mana prakse liecina, ka drīzāk nevis procesi ir sarežģīti, bet nav spēju tos strukturēt.”

Kā galvenos veiksmes priekšnoteikumus viņš uzsvēra izpratni, komandas darbu un lojalitāti. Īsās uzrunas noslēgumā amata kandidāts neslēpa, ka viņam trūkst pašvaldības darba pieredzes, bet šis amats pieprasot tādas prasmes un kapacitāti, kādu viņš var nodrošināt: “Ir jautājumi, kas būs    jāapgūst, tomēr uzskatu, ka vide manā iepriekšējā un potenciāli nākamajā darbā ir līdzīgas. Abās ir personāls, resursi, klienti, partneri, konkurenti, tirgus un nosacījumi. Apzinos atbildību, apzinos pienākumu apjomu un varu apliecināt, ka esmu gatavs uzņemties amatu.”

Domes sēdē deputātiem jautājumu pretendentam nebija un K. Auziņš pašvaldības izpilddirektora amatā tika apstiprināts vienbalsīgi.

Pēc apstiprināšanas amatā K. Auziņš piekrita nelielai sarunai ar “Druvu”. Stāstot, kas mudinājis pieteikties konkursā, viņš norādīja, ka pēc došanās izdienas pensijā meklējis darbu,    šis bijis piedāvājums, kas atbilst līmenim, uz kādu raudzījies. Kā papildu faktors bijis arī tas, ka viņš šobrīd ir cēsnieks.

Uz jautājumu, kādas stiprās puses ļāva uzvarēt tik spēcīgā konkurencē, jaunievēlētais iz­pild­direktors atteica, ka pašam to grūti formulēt, jo nav zināms, kas bijuši citi pretendenti: “Es centos smalki iedziļināties šajā amatā, centos visam pieiet strukturēti un centos arī izmantot savu militāro pieredzi. Esmu bijis plānotājs, stratēģiju izvērtēšana un nospraušana man nav sveša, varbūt tas bija mans pluss konkursā.”

Pēc 30 gadu darba militārajā jomā, kur, šķiet, valda stingra kārtība, subordinācija, pakļaušanās pavēlēm, jaunajā amatā nāksies pierast pie nedaudz citas sistēmas. K. Auziņš gan norādīja, ka militārā pieredze tomēr vērtējama kā pluss turpmākajā darbībā, jo mūsdienu vides, tādas kā paš­valdība, militārā vai biznesa vide, vēlas apmainīties ar labajām praksēm no citām līdzīgām: “Ja tā nenotiek, agri vai vēlu izolētā vide nonāk ideju trūkumā. Jāsaprot, ka militārā vide ir ļoti plaša, varbūt dažkārt to aptver mīti, bet tā ir ļoti intensīva, ir akadēmiski sakārtota, treškārt, speciālo uzdevumu vienība, kurā darbojos, ir nekonvencionāli domājoša, un tajā iekļautas patiesības gan no militārās jomas, gan citām vērtību sistēmām.”

Stāstot par pirmajiem soļiem jaunajā amatā, viņš uzsvēra, ka vispirms jānoorientējas amatā, pašvaldības darbā, tad var spriest par nākamajām darbībām, nospraužot paveicamo mēneša, trīs un sešu laikā.

“Viens es neesmu spēlētājs, man nepieciešama komanda. Tādas vērtības kā uzticība, lojalitāte, sadarbība ir veiksmes priekšnoteikums,    darīšu labāko, lai mēs varētu veidot Cēsu novadu par tādu, kas būtu modelis, kuram sekot,” teica K. Auziņš.

Starp viņa pirmajiem amata uzdevumiem būs arī izpilddirektora vietnieka izraudzīšana. Šis process tika atlikts līdz izpilddirektora ievēlēšanai, lai jaunā amatpersona var iesaistīties pretendentu izvērtēšanā, jo ļoti svarīga būs sadarbība. Jau esam rakstījuši, ka uz izpilddirektora vietnieka amatu saņemti 14 pretendentu pieteikumi.