Ziņas

Sabiedrība

Uz Cēsu pašvaldības sanāksmēm par novada teritorijas plānojuma izstrādi ieradušies divi cilvēki

Uz abām Cēsu novada pašvaldības rīkotajām informatīvajām sanāksmēm par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam izstrādes procesu un risinājumiem kopumā ieradušies tikai divi iedzīvotāji.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, abi interesējušies par saviem īpašumiem – kā tos skars plānojuma izmaiņas.

Šādas tikšanās tika organizētas, lai varētu izdiskutēt ar iedzīvotājiem viņu intereses, ieteikumus pirms oficiālās sabiedriskās apspriešanas, lai pēc iespējas kvalitatīvāk, ātrāk sagatavotu plānojumu un būtu vairāk laika, lai iestrādātu iespējamos labojumus.

Ja tomēr iedzīvotājiem ir vēl kādi komentāri, pašvaldība aicina sazināties ar Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānotājiem.

Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam pašlaik ir izstrādes procesa noslēguma stadijā. Pirms teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai Cēsu novada pašvaldība vēlas iepazīstināt sabiedrību ar šī dokumenta izstrādes procesu un risinājumiem, lai iedzīvotāji gūtu pēc iespējas labāku priekšstatu par teritorijas plānojuma nozīmību un paustu priekšlikumus, kurus vēl būtu iespējams iekļaut teritorijas plānojuma risinājumos.

Teritorijas plānojums ir viens no svarīgākajiem pašvaldības dokumentiem, jo tiešā veidā var ietekmēt novada iedzīvotāju dzīves vidi un uzņēmumu saimniecisko darbību. Teritorijas plānojumā nosaka plānoto pašvaldības teritorijas funkcionālo zonējumu dažādiem izmantošanas veidiem, teritorijas izmantošanas ierobežojumus, kā arī kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšanas nosacījumus.