Ziņas

Sabiedrība

Uz attīstību vērsts novada budžets

Vienbalsīgi. Cēsu novada domes deputāti ceturtdienas sēdē apstiprināja novada budžetu 2016.gadam.Foto: Māris Buholcs

Cēsu novada deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši pašvaldības budžetu 2016. gadam. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 20,059 miljoni eiro, par 9,6 procentiem vairāk nekā pērn. Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs budžetu vērtē pozitīvi: “Var teikt, ka šis tiešām ir attīstības un investīciju budžets, jo daudz naudas tiks ieguldīts publiskajā infrastruktūrā. Te var minēt kaut vai stacijas laukuma, stadiona, Lielās Kalēju ielas rekonstrukciju, citus darbus, kas uzlabos pilsētas vidi. Tajā pašā laikā esam raduši iespēju palielināt finansējumu kultūras, sporta jomai, jo arī cilvēki, kuri darbojas tajās, pārstāv novadu un te rīkotie pasākumi veicina cilvēku pieplūdumu no citām Latvijas pilsētām, arī ārvalstīm.

Gandrīz visās nozarēs budžets palielinājies, tāpēc varu teikt, ka esmu gandarīts. Paldies pašvaldības darbiniekiem, deputātiem par ieguldīto darbu, tagad svarīga nopietna darba organizācija, lai pareizi saplānotu veicamo, pretējā gadījumā kaut ko varam nepaspēt vai neizdarīt, kā to vēlamies.”

Saskaņā ar valsts makroekonomiskās attīstības scenāriju 2015. – 2018. gadam šogad Latvijas ekonomikas izaugsme plānota trīs procentu apmērā, tāpēc precizētas pašvaldības budžeta prioritātes. Papildus kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu realizācijai, kā prioritāte šim gadam noteikta iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana novadā, kā arī uzņēmēju ekonomiskās aktivitātes veicināšana.

J. Rozenbergs norāda, ka šogad norisināsies aktīvs sagatavošanās darbs, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda finansējuma apguves uzsākšanu. Šim nolūkam pašvaldība rezervējusi finansējumu, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu projektu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu, uzsākoties ES fondu nākamā plānošanas perioda finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai.
Novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Andris Melbārdis uzsver, ka šī gada budžets nepārprotami ir vairāk uz attīstību vērsts nekā iepriekšējais: “Protams, ir finansējums, kas nepieciešams izglītībai, sociālajai jomai, vēl dažām sfērām, ko nedrīkst aiztikt, un tad ir jautājums, kāda ir tā dalāmā daļa. Šogad tā ir lielāka un tiešām novirzīta attīstībai. Tostarp liela summa, gandrīz miljons eiro, tiek Vaives pagastam – meliorācijas projektam, grants ceļu atjaunošanai. Uzskatu, ka no šī budžeta ieguvēji būs visi novada iedzīvotāji.”
Domes sēdē budžeta pieņemšanas procedūra bija vienkārša – deputāti un klātesošie tika iepazīstināti ar kopsavilkumu, tad notika balsojums. A. Melbārdis norāda, ka tik vienkārši jau viss nav, līdz budžeta apstiprināšanai daudz strādāts komitejās: “Esam strīdējušies, pierādījuši, argumentējuši. Lielu darbu paveikuši pašvaldības nodaļā strādājošie, bet kopā esam guvuši pozitīvu rezultātu.”

Pieņemto budžetu atzinīgi vērtē arī deputāts Aleksandrs Bimbirulis, norādot, ka tajā ievērtētas gan attīstības iespējas, gan konkrētā brīža vajadzības: “Protams, gandrīz pusi, kā vienmēr, atvēlam izglītībai, bet tas zināmā mērā sasaucas ar attīstību, jo laba izglītība ir vērtīga investīcija. Izstrādājot budžetu, deputāti pieturējušies pie noteiktajām prioritātēm. Kopīgiem spēkiem esam panākuši labāko iespējamo risinājumu.”

Pamatbudžeta izdevumi šajā gadā plānoti 21, 895 miljonu eiro apmērā. Pašvaldībā informē, ka budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un pilsētas attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu un valsts budžeta līdzekļus. Cēsu novada pašvaldība neveic iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, līdz ar to pašvaldības funkciju realizācijas finansēšanai ienākošais finansējums netiek samazināts.

Budžetā redzams, ka lielākais izdevumu apjoms atvēlēts izglītībai. No pamatbudžeta izglītībai atvēlēti 46,16 procenti. Informācija vēsta, ka būtiski pieaugs izdevumi atalgojumam: palielināti izdevumi minimālās algas nodrošināšanai, ieplānots atalgojuma palielinājums zemāk atalgotajai nodarbināto grupai izglītības iestādēs.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 3,544 miljonus eiro jeb 16,19 procentus no kopējiem izdevumiem, kas ir par 7, 26 procentiem vairāk nekā 2015.gada budžetā.

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīvas kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana, nodrošinot pilsētas iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Šai funkcijai pamatbudžetā plānoti 3, 445 miljoni eiro jeb 15, 74 procenti no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 1,837 miljoni eiro jeb 8,39 procenti no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.