Ziņas

Sabiedrība

Turpina uzlabot ūdensapgādi

Droša vieta. Gaujaslīču ielas malā ūdensapgādes uzņēmums "Vinda" izbūvējis jauno aku lauku, kas pasargāts no applūšanas pavasarī.Foto: Māris Buholcs

Cēsu ūdensapgādes uzņēmums “Vinda” pabeidz vēl divus nozīmīgus projektus, kas īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta” ietvaros.

Uzņēmuma projektu vadītāja Aina Krastiņa stāsta, ka pirmais saistīts ar pilsētas ūdensapgādes drošības uzlabošanu: “Pavasaros, palu laikos applūst lauks, kur atrodas akas, kas nodrošina pilsētas ūdensapgādi. Esam gādājuši, lai palu ūdens neietekmētu sūkņu darbību, taču sapratām, ka problēmas var rasties, ja tur notiks kāda avārija. Ja viss zem ūdens, remontdarbi nav iespējami, tāpēc nolēmām pārcelt akas uz drošāku vietu.”
“Vinda” lūdza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rast iespēju finansēt projektu. No finansējuma, kas palicis no III kārtas, piešķīra naudu ar striktu nosacījumu, ka tā jāapgūst līdz gada beigām. Līgumu par finansējuma saņemšanu noslēdza jūnijā un, tā kā uzņēmums jau bija veicis izpētes darbus, var iekļauties termiņā.

Tehniskās daļas vadītāja Vija Šveice skaidro, ka, meklējot vietu jaunajam aku laukam, bijuši vairāki nosacījumi: “Pirmkārt, lai tas būtu netālu no maģistrālās trases, kam pieslēgties, otrkārt, lai tā būtu pašvaldības zeme. Šāda vieta tika atrasta Gaujaslīču ielas malā. “Vides konsultācijas birojs” veica priekšizpēti, tika izurbta pirmā izpētes aka, lai noskaidrotu, vai ir pietiekams ūdens daudzums. Lai tā pietiktu četrām akām ar katras jaudu – 15 litri sekundē.”

Vajadzīgais apjoms sasniegts, gada laikā tas kopā ir 1,4 miljoni kubikmetru, kas ir ar rezervi, jo pilsēta tērē nedaudz mazāk par miljonu kubikmetru ūdens. Urbumi veikti 170 metru dziļumā, kas ir dziļāk nekā esošajā aku laukā, tas tāpēc, ka jaunā vieta ir augstāka. V. Šveice skaidro, ka ūdens nāks no tā paša horizonta, no kura pilsētu apgādā šobrīd.

Darbi jaunajā aku laukā tuvojas noslēgumam. Akas izurbtas, aprīkotas ar sūkņiem, pievienotas maģistrālajam ūdensvadam, izbūvēti paviljoni, atlicis pabeigt automātiskās vadības ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu un pārslēgties uz jauno aku lauku. Vecie urbumi tiks aiztamponēti, izņemot vienu, kurš atstāts kā novērošanas urbums.

A. Krastiņa informē, ka piešķirtais finansējums ļāvis īstenot vēl kādu svarīgu projektu – kanalizācijas kolektoru pārbūvi Piebalgas ielā, kas veikts pēc pilnīgi jaunas metodes: “Sapratām, ka ar rakšanas metodi to darīt nevaram, jo, pirmkārt, neiekļautos termiņos, otrkārt, kolektori ir 3,5 metru dziļumā, blakus ir lietus kolektori. Arvien tiek izmantotas dažādas oderēšanas metodes, mēs paņēmām Latvijā vēl neizmantotu. Proti, esošajā caurulē ievelk stikla šķiedru, kas, apstrādāta ar ultravioleto starojumu, īsā laikā sacietē, veidojot esošās caurules iekšienē jaunu, izturīgu sieniņu.”

Strādājot pēc šādas metodes, atkrīt rakšanas darbi, asfaltēšana. Pilnsabiedrība “A.A.&būvkompānijas”, kas uzvarēja konkursā, brauca mācīties uz Vāciju, vācu kolēģi pirmajā nedēļā strādāja Cēsīs. Kolektors sakārtots 750 metru garumā no Saules ielas līdz Lapsu ielai, tik daudz atļāva piešķirtais finansējums. Oderēšana paveikta, tiek atjaunotas akas, kas arī tiek veikts ar jaunu, progresīvāku torkretēšanas metodi.