Ziņas

Sabiedrība

Tūrisms attīstībā būtisks

Tūrisma nozīmību jaunajā Cēsu novadā nedrīkst nenovērtēt. Kāda būs tā vieta, kāds pārvaldības modelis, spriedīs un lēmumu pieņems jaunā dome.

Darba grupa, kuru vadīja paš­valdības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vadītāja Andra Magone, jau februārī prezentēja savu pārvaldības modeļa redzējumu.

“Tāpat kultūras iestādes un muzeji. Tās ir nozares, kas cieši saistītas. Kopīgs lēmums, kāda būs pārvaldība jaunajā novadā, nav pieņemts. Kad ievēlēs jauno domi, darbs turpināsies,” uzsver A.Magone un atgādina, ka vispirms nākamajiem deputātiem jālemj, kāda būs novada attīstības stratēģija, jādefinē virzieni, ko vēlas attīstīt. Jaunā novada attīstības stratēģijā jādefinē tūrisma vieta un mērķi.
“Ar tūrismu saistītas daudzas citas nozares. Kultūras nozarei, muzejiem ir savs redzējums, bet tūrisma speciālistiem savs. Kopā par to jārunā. Tie, kuri iesaistīti tūrismā, ir ļoti dažādi – ir tādi, kam kultūrvēsturiskais mantojums ir apsaimniekošanā, citur strādā tūrisma speciālists uz pusslodzi. Muzeji arī ir dažādi – valsts akreditētie un kultūrvēsturiskās vietas. Ja akreditētajam muzejam pievieno neakreditēto, tad akreditētajām noņem akreditāciju. Vei­dojot reorganizāciju, jāsaprot, vai kultūras un tūrisma pārvaldība ir kopā, vai pašvaldības ieskatā tūrisms vairāk sais­tīts ar biznesa attīstību un ir tās palīgrīks. Tad daudz mainās,” viedokli pauž A.Magone.

Septiņu novadu – Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas – tūrisma speci­ālisti vienmēr sadarbojušies. Reizi trijās nedēļās viņi tiekas, apspriež aktualitātes, plāno kopīgas akcijas. Kopīgi tiek strādāts pie jaunā novada tūrisma mājaslapas, veidota darba grupa novada tūrisma stratēģijas izstrādei. Tiek domāts par Māju kafejnīcu dienām sep-tembrī, kas notiks jaunajā novadā.