Ziņas

Sabiedrība

Turcijas diena Cēsīs

Svinīgā ceremonijā Turku kapos piedalījās Turcijas un Latvijas valdības pārstāvji. Ar klusuma brīdi godināja karā kritušos turku kareivjus. Skanēja abu valstu himnas, bija salūta zalves. Atklāšanas uzrunas teica abu valstu aizsardzības ministri Vecdi Gonuls

un Einars Repše, kā arī Cēsu domes priekšsēdētājs Gints Šķenders. Turcijas pārstāvis iepazīstināja ar īsu ieskatu Turcijas vēsturē.

Turku kapu restaurācijas darbi tika uzsākti pagājušā gada oktobrī. Pēc rekonstrukcijas ir atjaunotas turku karagūstekņu kapu uzrakstu plāksnes, kapakmeņi, kā arī astoņi pazudušie pusmēness un zvaigznes simboli. Ministri svinīgi atklāja pieminekli turku karavīru piemiņai. Pēc tam nolika ziedus.

Turcijas aizsardzības ministrs Vecdi Gonuls akcentēja, ka šī kapsēta palīdzēs saglabāt atmiņas par kritušajiem kareivjiem, stiprinās draudzību starp Latviju un Turciju un, protams, Cēsīm. “Atmiņas un piemiņa ir vērtība, ko mantojam paaudzēs. Jaunatklātie kapi ir Cēsu vērtība, kas palīdz nostiprināt katra cēsnieka vēsturisko apziņu. Mantojums, ko atstājuši priekšgājēji, nodots mums, tas jāapzinās un jā-tur godā kritušo kareivju piemiņa arī nākamajām paaudzēm.” Turcijas aizsardzības ministrs pateicās Einaram Repšem un Gintam Šķenderam par izrādīto cieņu un ieguldījumu darbu organizēšanā kapu atjaunošanā.