Ziņas

Sabiedrība

Trūcīgā statusa saņēmēju kļūst mazāk

Situācija uzlabojas. Personu skaits, kam tiek piešķirts trūcīgā statuss, samazinās.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Sarūk to cilvēku skaits, kuri lūdz piešķirt trūcīgās personas statusu, liecina vēsturiskā Cēsu rajona astoņu novadu pašvaldību informācija.

Pēc vēsturiskā Cēsu rajona astoņu novadu sociālo dienestu sniegtās informācijas tiek secināts, ka vienā novadā trūcīgo personu skaits palicis nemainīgs, vienā tas nedaudz palielinājies, bet pārējos sešos novados trūcīgo personu skaits samazinājies.

Cēsu novadā 2016. gadā trūcīgo personu statuss tika piešķirts 256 cilvēkiem, bet pērn 229 personām. Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Iveta Sietiņsone to vērtē pozitīvi: “Samazinājums nav liels, bet ir, tas liecina, ka situācija stabilizējas. Sociālā darba ieguldījuma rādītājs ir tas, kā samazinās trūcīgo iedzīvotāju skaits. Mēs strādājam pie tā, lai šis skaitlis kaut nedaudz, bet kļūtu arvien mazāks.”

I. Sietiņsone stāsta, ka visbiežāk trūcīgās personas statuss tiek piešķirts ilgstošiem bezdarbniekiem, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, vientuļiem vīriešiem, kuri cīnījušies vai cīnās ar dažādām atkarībām un kuru veselības stāvoklis neļauj veikt darba pienākumus, kā arī sievietēm pirmspensijas vecumā ar zemu izglītības līmeni. “Priecājamies, ka ģimenes ar bērniem starp trūcīgā statusa saņēmējiem ir ļoti maz. Ja ir, tad šo statusu ģimene saņem īslaicīgi, jo ar ģimenēm tiek ļoti nopietni strādāts, meklēti risinājumi, lai trūcīgo statuss viņiem nebūtu nepieciešams.”

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja uzskata – novadā ir iespējams atrast darbu, cits jautājums, cik cilvēks ir ieinteresēts to darīt. “Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā ne tikai vakances, bet arī dažādus kursus. Tāpat tiem, kas reģistrējušies NVA, ir iespēja strādāt programmas “Al­goti pagaidu sabiedriskie darbi” piedāvājumā. Cilvēki šo iespēju izmanto maz. Šobrīd Cēsu novadā iespēju ir vairāk nekā kvalificētu un spējīgu darītāju,” pārliecināta I. Sietiņsone.
Vislielākais trūcīgo personu statusa piešķiršanas samazinājums ir Priekuļu novadā, kur 2016. gadā izziņas par statusa piešķiršanu izsniegtas 321 personai, bet 2017. gadā 258 personām. Vecākā sociālā darbiniece Liepas un Mārsnēnu pagastā Līga Šmitiņa-Jankovska min divus tam iespējamos iemeslus: “Tas, iespējams, noticis uz izbraucēju rēķina vai materiālā stāvokļa uzlabošanās rezultātā. Jau vairākus gadus šim skaitlim ir tendence samazināties. Tie, kas vēlas, atrod darbu un strādā. Lielākā daļa trūcīgo, kas arī saņem bezmaksas pārtikas pakas, ir seniori, kuriem ir mazas pensijas, kā arī cilvēki ar otrās un trešās grupas invaliditāti. Prie­cājamies, ka starp trūcīgā statusa saņēmējiem ir maz daudzbērnu ģimeņu.”

L.Šmitiņa – Jankovska norāda, ka pērn, 2017. gadā, projektā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātas 29 personas: “Uz kopējā fona tas ir maz. Zināms, ka rindā uz šiem darbiem pašlaik nav jāgaida. Ja ir vēlēšanās, cilvēks var sākt strādāt. Problēmas diemžēl ir tieši ar šo vēlmi mainīt savu dzīvi un sākt kaut ko darīt.”

Nemainīgs trūcīgā statusa ieguvušo personu skaits divu gadu laikā ir Raunas novadā. Novada Sociālā dienesta darbiniece Sandra Fišmeistere norāda, ka gan 2016., gan 2017. gadā trūcīgās personas statusu saņēmuši 50 cilvēki. “Lielākoties tie ir pirms­pensijas vecuma vīrieši, kuriem ir darba nespēja, kā arī daudzbērnu ģimenes. Pat ja ģimenē ir abi vecāki, kopējie ienākumi ir zemi. Šīs daudzbērnu ģimenes mēs ļoti uzmanām un cenšamies mudināt darīt kaut ko lietas labā, kopā meklējam risinājumus.”

Jaunpiebalgas novadā personu skaits, kurām piešķirts trūcīgā statuss, kaut nedaudz, bet ir palielinājies. “Situācija tikpat kā nav mainījusies. Ja 2016. gadā mūsu novadā trūcīgās personas statuss tika piešķirts 73 cilvēkiem, tad pērn – 76. Bet, ja runājam, kas ir statusa saņēmēji, tad iepriecina fakts, ka ģimenes ar bērniem šo statusu saņem retāk, nekā tas bija pirms vairākiem gadiem,” tā Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta darbiniece Anda Grau­diņa.

Izmaiņas savā novadā pozitīvi vērtē arī Līgatnes pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece Iveta Viļumsone: “Situācija ir stabila. Iespējas šeit ir – cilvēki strādā vai tiešām cenšas atrast darbu. 2016. gadā Līgatnes novadā bija 182 trūcīgās personas 65 mājsaimniecībās, pērn šis statuss piešķirts 138 personām 75 mājsaimniecībās. Tas norāda uz to, ka trūcīgo personu vidū palielinās vientuļo cilvēku skaits, bet samazinās ģimeņu skaits.”

To, kāds atbalsts pienākas trūcīgā statusa saņēmējiem, var noskaidrot novadu sociālajos dienestos.