Ziņas

Sabiedrība

Trūcīgā statusa pieprasītājam varēs būt naudas uzkrājumi 128 eiro vērtībā

Valdība atbalsta Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumu, kas paredz, ka trūcīgā statusu varēs saņemt arī tad, ja statusa pieprasītājam būs naudas uzkrājumi ne vairāk kā 128 eiro apmērā.

LM izstrādātie grozījumi “Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” paredz atjaunot 2012.gadā atcelto normu, ka trūcīgai personai var piederēt naudas līdzekļu uzkrājumi. Šobrīd trūcīgai personai tādi nevar būt, ja vien pašvaldība nav noteikusi citādi.

LM skaidro, ka šāda situācija rada neskaidrību un nevienlīdzīgu situāciju dažādu pašvaldību iedzīvotāju vidū. Tāpat ministrija norāda, ka šāds uzkrājums var tikt paredzēts, lai mājsaimniecības varētu segt neparedzētus izdevumus, piemēram, sadzīves tehnikas remontu vai nomaiņu, neparedzētus veselības aprūpes izdevumus, apģērba, apavu iegādi un citus.

Līdz ar jaunajiem noteikumiem uzkrājumu apjoms personai gan nevarēs pārsniegt 128,06 eiro. Tas ir minimālais naudas līdzekļu apmērs, kura neesamība šobrīd dod tiesības saņemt valsts un pašvaldības papildu atbalstu.

Par naudas līdzekļu uzkrājumu uzskatāms personas naudas uzkrājums vai noguldījums kredītiestādes kontā un skaidrās naudas uzkrājumi.

2013.gadā trūcīgā statuss piešķirts 134 397 personām, kas ir 6,11% no iedzīvotāju kopskaita, jeb 57 856 mājsaimniecībām.

LETA